Home Over ons
Over ons

Ontstaan, historie en doelstellingen

De Vrienden van Amelisweerd zijn een voortzetting van de Werkgroep Amelisweerd, die in 1971 werd opgericht om de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen te beschermen tegen de gevolgen van de aanleg van rijksweg 27.

In september 2012 is het 30 jaar geleden dat 672 bomen in Amelisweerd werden gekapt voor de aanleg van de A27. Het heeft de Vrienden van Amelisweerd niet belet om te blijven opkomen voor de bijzondere landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. Zoals dat inmiddels al ruim 40 jaar het geval is.

Zondagmiddag 30 september 2012 vierden we op een bijzondere wijze dat de Vrienden van Amelisweerd – ooit begonnen als de Werkgroep Amelisweerd- ruim 40 jaar bestaan. Meer info op de Homepagina van de website.

Wij houden ons al die jaren ook bezig met andere plannen, zoals beheer-, bouw- en wegenplannen die het gebied nog verder onder druk zetten.


Hoe het anders kan - met een eigen visie op de landgoederen

Maar we denken ook mee over hoe het beter en anders kan. We leggen dat neer in rapporten. We ontwikkelen een eigen visie op de landgoederen en de stad, werken samen met individuen en (bewoners-)groepen in stad en regio, geven voorlichting, voeren publieksacties uit, voeren debatten met de politiek en laten onze visie doorklinken in bestuurlijke (bezwaar-)procedures.


Kracht van Utrecht en SOESA

De ‘Kracht van Utrecht’ was (in 2009) de titel van het achtste rapport in de historie van de Vrienden van Amelisweerd. Vanuit dit initiatief werkt een groeiende groep betrokken en deskundige inwoners van Utrecht aan concrete voorstellen om onze stad en regio een omslag te laten maken naar slimmere en gezondere mobiliteit, schonere lucht en een leefbare stad. In denken en doen. Zie www.krachtvanutrecht-initiatief.nl En in 2010 richten we de Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd (SOESA) op.


Met deze website willen we u informeren over:

  • de cultuurhistorie, de ecologie en het beheer van de landgoederen
  • het stimuleren van florerende natuurvriendelijke landbouwbedrijven ter plaatse
  • oplossingen voor de toenemende recreatie en verkeer binnen het gebied
  • ons pleidooi voor een maatschappij, waarin we minder afhankelijk zijn van het van al maar groeiende autoverkeer
  • ons streven naar afdoende geluidwerende maatregelen langs de A27 en
  • onze integrale visie op mens-, milieu- en energievriendelijke alternatieven

Meer kunt u lezen als u onze toelichtingen, kaarten en folder leest bij de thema's.

Onze rapporten, die we sinds 1984 uitbrachten zijn, inclusief de rapporten en clips van / over de Kracht van Utrecht zijn hier te downloaden.


Hebt u belangstelling voor ons werk voor Amelisweerd?

Mail ons: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Of heeft u belangstelling bij te dragen aan het Kracht van Utrecht-initiatief? Mail dan Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Bel Jos Kloppenborg 06 18 51 23 70


Steun ons met een donatie

Steun ons met een (jaarlijkse) donatie aan de Vrienden van Amelisweerd, over te maken op:

Giro NL21 INGB 0004 0565 70 t.n.v. penningmeester van Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.