Home Amelisweerd Akademie
Amelisweerd Akademie

Achtergrond

Al 40 jaar zetten de Vrienden van Amelisweerd zich in voor het behoud van landgoed Amelisweerd en haar bijzondere flora en fauna. Vanaf 2009 hebben de Vrienden van Amelisweerd alternatieven ontwikkeld voor de plannen van de Rijksoverheid voor snelweguitbreidingen in de regio Utrecht via het project ‘Kracht van Utrecht’. Zo is op meerdere vlakken brede steun gegroeid voor de doelstellingen van de Vrienden van Amelisweerd en de Kracht van Utrecht.

De kennis en ervaring opgedaan in de Vrienden van Amelisweerd en de Kracht van Utrecht willen we bundelen en inzetten voor een nieuwe activiteit: de Amelisweerd Akademie.  

Doel

Amelisweerd Akademie als brug

Een ontmoetingsplek vormen voor de ontwikkeling en uitwisseling van kennis over natuur, milieu en participatie met betrokken en geïnteresseerde personen en instanties, zonder beïnvloeding van overheidsbeleid.

Een brug tussen bewoners, gebruikers, beheerders, wetenschappelijke organisaties, jong en oud, sportief, natuurliefhebbers en recreanten... voor Amelisweerd.

Middel

Lezingen, Workshops, Excursies. Voor iedereen! 


Projectleider:

Drs. Bea C. Groen

Planoloog en sociaal geograaf

Contact: via e-mail (Bea Groen)


Een project van Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd (SOESA).

U kunt de Amelisweerd Akademie steunen door uw donatie te storten op: 

Triodos bank 390492329 t.n.v. Stichting SOESA, met de vermelding:

Amelisweerd Akademie.