Home Oud Nieuws ≤ 2013 Waarde van Amelisweerd laat zich niet bagatelliseren
Waarde van Amelisweerd laat zich niet bagatelliseren


Monumentale bomen in Nieuw Amelisweerd naast de A27In Trouw van woensdag 14 november 2012 werd onze aandacht al snel getrokken door de kop “Aanleg asfalt, redding van Amelisweerd’. Dat maakt nieuwsgierig. Hoe zou aanleg van asfalt Amelisweerd kunnen redden?

Die kop bleek de mening weer te geven van ir. Simon Klingen. Nou, zegt Klingen, die tweehonderd jaren oude eiken zijn toch niet veel meer waard, het is eigenlijk maar een rommelig stuk bos, er loopt amper een pad door. Omhakken maar die handel, en een mooie verbinding over de weg aanleggen. Daar is ook nog geld voor!

Kaalslag in beheerplan Klingen

Zo kennen wij Simon Klingen. Zoals al in het artikel gememoreerd maakte hij in 2008 voor de gemeente een rapport als voorzet voor een nieuw beheerplan. De visie van Klingen, gesteund door een landschapsarchitect: het bos is op zijn eind, laten we om te beginnen maar alle lanen kappen want er vallen al bomen uit en laten we vervolgens grote delen van het bos ook maar kappen voor verjonging. In ons zevende rapport ‘Amelisweerd verdient meer’ schetsten wij, de Vrienden van Amelisweerd, een alternatief voor Klingens product. Ons uitgangspunt: ga uit van de aanwezige, buitengewone, kwaliteiten van de landgoederen en verjong met maatwerk gebaseerd op gedegen ecologisch en cultuurhistorisch onderzoek. Onderzoek, dat Klingen geheel had nagelaten, want Simon wist het allemaal toch zelf wel beter.

Wij prijzen ons gelukkig dat de gemeente vervolgens haar visie heeft bijgesteld en dat deze kaalslag is voorkomen, maar zien ons nu geconfronteerd met de volgende bedreiging: een zodanige verbreding van de A27 (naar 2x7 rijstroken) dat de bestaande bak moet worden verbreed en aan weerszijden minstens 2x15 meter wordt gekapt.

Lees hier verder...