Home Oud Nieuws ≤ 2013 Minister wil bak toch verbreden naar 2x7!
Minister wil bak toch verbreden naar 2x7!

Minister wil nog even snel doordrukken: bak toch verbreden naar 2x7! Maar College van B&W in Utrecht staat achter ons en wil geen verbreding van de bak A27 door Amelisweerd. Onze argumenten hebben we in drie rapporten met ons Kracht van Utrecht-initiatief onderbouwd, ondersteund door vele deskundigen uit de wetenschap en het bedrijfsleven. Lees onze visie, onze leidraad en onze voorstellen voor de zo noodzakelijke Utrechtse omslag naar duurzame mobilteit op de Kracht van Utrecht site.