Home
Landhuis Oud Amelisweerd heeft eindelijk de luiken geopend!

Interieur van het MOA (foto: Bea Groen)Prinses Beatrix opende 21 maart het Museum Oud Amelisweerd. De hoge groene luiken zijn eindelijk open gegaan, zodat de bijzondere transformatie van het ooit zo verwaarloosde interieur bij daglicht kan worden bekeken.

Het museum geeft niet alleen ruimte aan de collectie van Armando. Ook het 18e eeuwse Chinese behang is in volle glorie te bezichtigen, evenals twee eeuwen oud Nederlandse behang dat eveneens veel vertelt over mensen en menselijke activiteiten in een landschap.

Verschillende wanden van het huis toonden fragmenten van metselwerk van diverse aard of van behang aangetast door de tijd. Deze fragmenten zijn nu "visueel" gladgestreken doordat er een halfdoorzichtig, geweven materiaal overheen is aangebracht. Hierdoor heeft het huis nu een verzorgde en tegelijk intrigerend interieur. De werken van Armando zijn volledig in de ruimtes geïntegreerd. Enorm hoge vazen staan in de Chinese salon, schilderijen geïnspireerd op bomen hangen in kleinere ruimtes. Een grote, door Armando ontworpen vogel staat op het dak.

Het MOA is een nieuwe aanrader op landgoed Oud-Amelisweerd.

Check moa.nl voor alle bezoekersinformatie

Foto en tekst: Bea Groen
 
Utrechters tegen verbreding A27 - laat je stem horen

De Stem Van...De website 'De Stem Van' vroeg 15 partijen om een reactie op de stelling "De A27 bij Amelisweerd moet verbreed worden." Op een schaal van 0 tot 100 geven de partijen aan in hoeverre ze voor, dan wel tegen verbreding zijn. Het is een mooi genuanceerd overzicht geworden. De Utrechtse invullers van de enquête zijn gemiddeld genomen trouwens tegen verbreding.

Opvallend veel rechtse stemmers tegen verbreding

Eerder deze maand bleek dat ook al zo te zijn bij de uitslag van het Kieskompas. Zelfs CDA en VVD stemmers bleken voor een belangrijk deel neutraal tegenover verbreding te staan, of zijn zelfs tegen, zo bleek uit dat onderzoek. 

Natuurlijk gaat de Utrechtse politiek niet direct over de verbreding. Maar een sterke lobby vanuit Utrecht blijft de komende vier jaar heel belangrijk. Wij staan voor slimmer investeren in mobiliteit en het serieus nemen van ecologische parels als Amelisweerd. Dus geef je mening en laat woensdag je stem horen. 

Laat je horen!

Bekijk de reacties van de partijen op de stelling via de Utrechtse Internet Courant. En geef je eigen mening op deze en andere stellingen van De Stem Van (ook 80 km/h op de Utrechtse stadssnelwegen is belangrijk, ook voor Amelisweerd).

 
Inventarisatie broedvogels en vleermuizen van Amelisweerd

WielewaalDonderdag 30 januari presenteerde Bureau Waardenburg de resultaten van hun broedvogel- en vleermuistellingen in Amelisweerd en Rhijnauwen. De Utrechtse landgoederen blijken een divers, vogelrijk gebied te zijn. 65 Broedvogels zijn waargenomen. Daarbij zitten maar liefst 11 Rode Lijst soorten, waaronder Ransuil, Wielewaal, Koekoek, Spotvogel en Boerenzwaluw. Bekijk de lijst met broedvogels hier

De onderzoekers troffen 7 soorten vleermuizen aan op de landgoederen. De gemeente is van plan om - samen met vrijwilligers - de natuur beter te gaan monitoren. 

Bekijk en lees de rapporten en presentaties

1. Het rapport "Broedvogels op het landgoed Amelisweerd"

2. Presentatie Bureau Waardenburg over het broedvogel rapport

3. Presentatie "Vleermuizen van Amelisweerd"

4. Presentatie "Monitoringsplan natuur Amelisweerd en Rhijnauwen"

Waar zijn de rapporten uit de jaren 80?

Jaren geleden, in 2009, heeft Ecologisch Adviesbureau Maes ook broedvogels geïnventariseerd (rapport). Maar van de decennia daarvoor is opvallend weinig bekend. Er moeten echter wel gegevens zijn, zeker uit de jaren 80 (onderzoek ten tijde van de aanleg van de A27). Onder meer Jos Kloppenburg van de Vrienden zal serieus op zoek gaan naar deze rapporten in zijn omvangrijke papieren archief. Mocht u tips hebben? Stuur ons dan een e-mail!

Vleermuizen in boomholtes

Watervleermuis

In de oude, hoge bomen van Amelisweerd komen ook veel vleermuizen voor. Overal op de landgoederen zitten ze, goed verstopt in boomholtes, vleermuiskasten en natuurlijk op Fort Rhijnauwen. Waargenomen soorten zijn Watervleermuis, Ruige dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Franjestaart en Laatvlieger. Niet gezien, maar volgens Bureau Waardenburg waarschijnlijk wel aanwezig zijn de Kleine dwergvleermuis, Baardvleermuis en Meervleermuis. Voor al deze soorten is beheer van groot belang. Er moeten altijd voldoende oude en dode bomen (met boomholtes) aanwezig zijn. Het advies: oude bomen laten staan en dood hout laten liggen, voor zover niet onveilig natuurlijk. 

Monitoringsplan

Ecologische parels dus, de Utrechtse landgoederen. Voor de gemeente Utrecht is deze inventarisatie het begin van een betere aanpak. De komende maanden werkt de gemeente aan de opzet van een monitoringsplan. Daarin is een grote rol weggelegd voor de vele organisaties en vrijwilligers die al aan natuurmonitoring doen op de landgoederen. En die deskundigen zijn er zeker, zo bleek uit deze geslaagde informatieavond. 

Bekijk de lijst met broedvogels hier (opent in een nieuw venster)

De gemeente Utrecht zal de rapporten publiceren op www.utrecht.nl/landgoederen

Foto's: Wielewaal, door Dixi op Wikipedia (CC BY-SA 3.0) en Watervleermuis, door Gilles San Martin (CC BY-SA-2.0)

 
Oud Amelisweerd en de toekomst van het Trapeziumbos

Beeldenlaan Oud AmelisweerdAl jaren is er een stevige discussie over de toekomst van het Trapeziumbos van Oud-Amelisweerd. Het bos is een voor Nederlandse begrippen zeldzaam gaaf voorbeeld van een (laat) 18e eeuwse aanleg. Het vormt één geheel met landhuis Oud Amelisweerd en omgeving (gebouwd in dezelfde tijd).

Het bos kent een ongekend aantal bomen van monumentale leeftijd, waaronder 40 meter hoge eiken. Zij behoren tot de hoogste van ons land. Die ouderdom wordt door de gemeente Utrecht, eigenaar van het bos, ook als probleem gezien. Oude bomen komen op een gegeven moment aan hun eind. Dat kan bij eiken - ondanks ziekte - overigens nog honderden jaren duren.

Monumentale lanen: ontwerp versus ecologie

Een fel discussiepunt is wat je met een laan doet als er hier en daar een boom uitvalt. In 2008 produceerde een extern deskundige, Simon Klingen, de nota 'Noblesse Oblige'. Hierin beveelt hij aan om vrijwel alle monumentale lanen te kappen om ze opnieuw in te planten met jonge boompjes. Doel daarvan? Dan staan alle bomen weer netjes even hoog in het gelid. Als Vrienden van Amelisweerd hebben wij ons om ecologische en cultuurhistorische redenen daartegen verzet. Dat vond redelijk gehoor bij de gemeente. In de gemeentelijke Toekomstvisie is vastgelegd dat gezonde bomen niet mogen worden gekapt.

Wordt er niet teveel gekapt?

Daarmee is de discussie nog niet gesloten. In een nieuw beheerplan is het Trapeziumbos thans als 'parkbos' gedefinieerd. De vraag is: Wat betekent dat voor het beheer? Mede in het kader van achterstallig onderhoud is er de laatste maanden heel wat aan bomen en dood hout verwijderd. De Vrienden van Amelisweerd vinden dat tot dusverre niet altijd duidelijk is om welke reden een aantal ingrepen zijn gedaan, en of er bij de aanpak gebruik wordt gemaakt van deskundige rapporten die de laatste jaren zijn geschreven (zie de rapporten onder downloads).

Ook op verzoek van de Adviesgroep waarin ook de Vrienden zijn vertegenwoordigd, wordt er binnenkort een workshop georganiseerd met experts uit de ecologische en cultuurhistorische hoek om de verdere aanpak te bespreken. Wat ons betreft gaat het zeker ook om de betekenis en belevingswaarde van een echt oud bos, en het belang dat monumentale bomen ook hebben voor bijvoorbeeld de bijzondere soorten vogels, vleermuizen en paddenstoelen.

Jos Kloppenborg | Vrienden van Amelisweerd
Foto: Beeldenlaan, door Marie Louise Heere
 
Feestelijke opening van Museum Oud Amelisweerd

Donderdag 21 november werd het Museum Oud Amelisweerd feestelijk geopend. Voor het museum, in de tuin aan de Kromme Rijn, genoten de genodigden van koffie, Chinese thee en Chinese koekjes.

Het lange wachten werd beloond met een bijzondere gebeurtenis. Een Chinese draak, begeleid door een klein muzikaal ensemble, kwam de boze geesten verjagen.

Drakenboot festival

In een rookwolk kwam een open boot aangeroeid met daarin de wethouders van Utrecht en Bunnik, gehuld in zwemvestjes. Zij werden verwelkomd door de draak die het hele gezelschap naar de voordeur van het museum bracht. Daarbinnen vond de kennismaking plaats met het nu geheel gerestaureerde Chinese behang in de Chinese Salon. Frits Lintmeijer (Utrechts wethouder van onder meer cultuur) onthulde het paneel dat fragmenten toont van Chinees behang rond een stuk blauw met wit behang uit de tijd van koning Lodewijk Napoleon. Het behang laat het Chinese Drakenboot festival zien en een grote jachtpartij; het stamt uit het laatste kwart van de achttiende eeuw en was aan een opknapbeurt toe. Momenteel ziet het er weer prachtig uit.

Chinese Veldkeuken

Het samenzijn werd afgesloten met een lunch, door de Veldkeuken bereid, bestaande uit lekkere Chinese gerechten op bamboebordjes. Yvonne Ploum, de directeur van het museum, kan terugzien op een geslaagde opening. Iedereen ziet nu uit naar de opening voor het publiek, in het komende voorjaar.  

Lees ook het interview met Yvonne Ploum over het MOA in de Volkskrant. 

Tip: De activiteiten van het MOA zijn prima te volgen via hun Facebookpagina.

Tekst: Bea Groen
 
Compensatie?

Rijksweg A27 in 1986 - snelweg door het bosHet moest maar eens afgelopen zijn met die natuurcompensatie bij snelwegverbredingen. Dat stelde VVD-Kamerlid Ton Elias tijdens het Kamerdebat over de infrastructuur-begroting op 5 november. Hij noemde de plannen met de A27 bij Amelisweerd als hét voorbeeld: 60 miljoen wordt daar uitgetrokken, voornamelijk voor de brede verbinding bij de Koningsweg, als nieuwe toegang tot Amelisweerd. Rijkswaterstaat presenteert het als een soort ecoduct. Het eindigt aan de stadskant alleen abrupt bij kunstgrasvelden en stenige parkeerplaatsen.

Daarnaast is er nog 15 miljoen aan compensatie beschikbaar - van de Provincie Utrecht - voor extra (bovenwettelijke) lucht- en geluidmaatregelen. Elias suggereerde dat actievoerders op deze manier de overheid chanteren met als enige doel het Rijk zoveel mogelijk geld af te troggelen. 

Wettelijk voorgeschreven compensatie

Beste Ton, het ligt echt even anders. Al dat geld voor compenserende maatregelen is een invulling waar wij als Vrienden van Amelisweerd weinig mee te maken hebben. Het is gewoon de invulling die minister Schultz van Haegen geeft aan de wettelijk voorgeschreven compensatieplicht. Schultz en PvdA collega Kuiken prikten uw proefballonnetje dan ook snel door. Chanteren wij de overheid? Je kunt net zo goed zeggen dat het Rijk de tegenstand probeert af te kopen. 

Wij hebben als Vrienden van Amelisweerd nooit gevraagd om geld voor compensatie. Om de simpele reden dat wij nooit gevraagd hebben om die ontstellend dure verbreding van de bak. Die 14 rijstroken zijn namelijk niet nodig. Er staan niet of nauwelijks files in de bak en die zullen er ook straks niet staan. Zeker wanneer wij tijdig werken aan alternatieven als een regionaal tramnet en een veel beter regionaal fietsnet. Dat is nog beter voor onze gezondheid ook.

Ecologische Hoofdstructuur

Overigens hebben wij nog altijd geen voorstel gezien die het verlies van een aantal hectaren ecologische hoofdstructuur (EHS) compenseert. Een ‘dak  op de bak’ is geen ecologische compensatie voor het verlies van een tweehonderd jaar oud bosgedeelte met allerlei bijzondere flora en fauna. Er is een simpele oplossing: niet die bak verbreden. Dat spaart een heleboel extra geld voor compenserende maatregelen. En natuurlijk wel iets doen aan de geluidoverlast voor bewoners en natuurliefhebbers. De geluidsschermen zijn van 30 jaar terug en hadden ook toen al een stuk beter gemoeten.

Jos Kloppenborg - Vrienden van Amelisweerd
 
Aan de slag in het bos met Buurtschap Amelisweerd

De natuurwerkers op 9 november, foto Joop Spaans via twitter.

Onze vrienden van Buurtschap Amelisweerd houden zaterdag 9 november een jaarlijkse werkdag in het bos. Wil je eens je handen uit de mouwen steken op onze landgoederen, dan ben je van harte welkom. 

Kom om 09.30 uur naar de Beheerpost, de boshut links van de ingang van de tennisbaan op Rhijnauwen (aan het einde van de Rhijnauwenselaan links). Beheerder Joop Spaans zal de koffie klaar hebben staan.

Meld je aan via een e-mail aan Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken . Liefst zo snel mogelijk, zodat bekend is hoeveel gasten er zijn voor de lunch bij de Stayokay. 

Lees ter inspiratie deze herfst-column van Joop Spaans, over al het beheer dat op dit moment gaande is op de landgoederen. 

 
Boeiende presentatie van Bea Groen over Amelisweerd - met medewerking van Joost Meulenbroek

Bea Groen tijdens haar presentatie op 20 oktober 2013

Zondag 20 oktober gaf Bea Groen (Amelisweerd Akademie) een lezing/presentatie over Oud- en Nieuw-Amelisweerd, waarbij tal van verborgen bijzonderheden aan bod kwamen. Haar virtuele rondleiding over de landgoederen vond plaats aan de hand van veel eigen foto’s en van oude prenten uit de 18e en 19e eeuw (met dank aan Joost Meulenbroek voor de foto-manipulaties). Enkele vroeg 19e-eeuwse ‘naïeve’ tekeningen over het leven op Nieuw-Amelisweerd dienden als basis voor speelse variaties op en impressies van de huidige situatie. Zo zagen we de verdwenen ‘Oranjerie’ achter Nieuw-Amelisweerd weer tot leven komen.

Bea stond stil bij de invloed van enkele bewoners van de landgoederen, zoals de markies die sneeuwklokjes plantte in wat nu het Markiezenbos heet. Daarnaast vertelde zij over de paden die zicht boden op de Domtoren en andere markante punten in de verte. De oude paden en bebouwing blijken ten dele verdwenen door nieuwe wegen en de voortgaande stadsuitbreiding. Maar zondag 20 oktober, tijdens deze lezing, waren ze weer even vol in beeld. 

Het was een boeiende introductie op de rijke cultuur en geschiedenis van de landgoederen, die naar meer smaakt.

Hou onze website of onze Facebookpagina in de gaten voor meer activiteiten van de Amelisweerd Akademie.

 
Vrienden van Amelisweerd vragen Kamer onafhankelijk onderzoek te garanderen

 

LaatUtrechtNietStikken

In een gezamenlijke brief hebben de Vrienden van Amelisweerd en de initiatiefgroep 'Kracht van Utrecht' de Tweede Kamer gevraagd de onafhankelijke opzet van het onderzoek naar alternatieven voor de verbreding van de Ring Utrecht te garanderen.

Op 10 oktober dit jaar zegde minister Schultz van Haegen dit onafhankelijk onderzoek toe aan een Kamermeerderheid die hier om had gevraagd. Afgelopen week gaf minister Schultz van Haegen in een brief aan de Kamer antwoord op een aantal openstaande vragen. In een bijlage gaf de minister haar visie op het inhoud van het onderzoek.

De brief van de minister en haar voorstellen voor het onafhankelijk onderzoek zijn aanleiding om in een brief aan de Tweede Kamerfracties te vragen om de toegezegde onafhankelijkheid te garanderen. Dit is temeer noodzakelijk vanwege de verwarring die is geschapen door een tekst in het regeerakkoord van VVD en PvdA ("De besluitvorming over de verbreding van de Ring Utrecht (2 x 7 rijstroken) wordt afgerond") en vanwege het gespin in de media de afgelopen weken: "2x7 gaat door" (o.a. Volkskrant, NRC, NU.nl, RTV-Utrecht).

Onafhankelijk onderzoek meer dan 'even laten doorrekenen'

Als gast in Buitenhof (18-11-2012) heeft de minister het over "allemaal nog even een keer door laten rekenen", terwijl de Kamer juist om andere, nog niet onderzochte varianten vraagt (binnen de bak 2x6; binnen de bak 2x6 met 80km/uur). De Vrienden zijn met de Kamer van mening dat afwegingen op het gebied van verkeer en vervoer breder moeten worden benaderd. Effecten op het gebied van leefkwaliteit, gezondheid en natuur zijn bovendien tot nu toe onvoldoende meegenomen.

Lees verder op de website van de Kracht van Utrecht

 
Informatieavond over verkeer op de Utrechtse landgoederen

Parkeren op de landgoederenMaandag 16 september houdt de gemeente een informatieavond over het thema verkeer op de landgoederen. De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van alle verkeersroutes en knelpunten. Daarnaast zijn er ideeën voor mogelijke oplossingen. Tijdens de informatieavond kunt u hierover meepraten. Enkele dagen van tevoren zal de inventarisatie online staan op utrecht.nl/landgoederen

Praat mee, denk mee!

De landgoederen hebben te maken met een vrij hoge verkeersdruk. Veel bezoekers komen (nog steeds) met de auto, er is verkeer rond de horeca en bestemmingsverkeer voor de boerderijen en de woningen van het buurtschap. Daarnaast lopen er een aantal fietsroutes aan de randen van de landgoederen. Waar liggen de problemen precies en moeten we bijvoorbeeld fietsen meer gaan toestaan? Of juist niet? Hoe ervaart u het verkeer op Rhijnauwen en Amelisweerd?

Kom meepraten en geef uw mening over dit belangrijke onderwerp. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Stayokay a.d. Rhijnauwenselaan in Bunnik. Meer info op utrecht.nl/landgoederen

 
Vrienden-van-Amelisweerd oktober lezingen in Museum Oud Amelisweerd

Oud affiche - Amelisweerd verkapte democratieDe Vrienden van Amelisweerd nodigen u uit voor een nieuwe reeks lezingen in Museum Oud Amelisweerd. We beginnen op zondag 6 oktober 2013 (ontvangst v.a. 14.30 uur) met een lezing van Vriend-van-Amelisweerder van het eerste uur Jos Kloppenborg:

"Het gewicht van asfalt en natuur - 40 jaar participatie en besluitvorming over Amelisweerd in perspectief"

Op 20 oktober volgt een lezing van Bea Groen, projectleider van de Amelisweerd Academie (i.o.) en Joost Meulenbroek:

"Amelisweerd - de geschiedenis in beeld - nieuwe kansen voor het landgoed en haar bewoners"

Jos is een van de oprichters van de Vrienden van Amelisweerd en al vele jaren nauw betrokken bij de bescherming van Amelisweerd. Bea Groen is projectleider van de Amelisweerd Academie (i.o.). Joost is als ecoloog al vele jaren betrokken bij Amelisweerd. 

Tijdens de lezingen bieden wij een eerste blik op onze toekomstplannen. De Vrienden van Amelisweerd worden een platform voor informatieverspreiding over burgerparticipatie bij infrastructurele projecten. De lezing van Jos geeft alvast een overzicht van 40 jaar burgerparticipatie over de plannen rond Amelisweerd. 

Info & aanmelden

Locatie: documentatiecentrum op de zolder van Museum Oud Amelisweerd (MOA), Koningslaan 9, Bunnik (helaas niet rolstoeltoegankelijk). 

Datum en tijd: zondag 6 en zondag 20 oktober om 14.45 uur; ontvangst v.a. 14.30 uur. Om 15.00 uur gaat de voordeur van het MOA op slot. Kom dus op tijd!

Aanmelden via e-mailadres  Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken . Reserveer op tijd, want het aantal plaatsen is beperkt. 

Kosten: € 7.50, ter plaatse te voldoen (incl. hapje en drankje tijdens de borrel). Kinderen tot 12 jaar € 5.-

Houdt de website in de gaten voor meer info!


 
Welkom thuis in Amelisweerd

Ook Spaans sport-correspondent Edwin Winkels deed bij Knevel & van den Brink op 8 augustus j.l. een stevige duit in het zakje om het absurde in de verbreding van de A27 door Amelisweerd aan te geven. Hij haalde herinneringen op aan de jaren tachtig, waarin hij met nog geen 20 jaar maar een ‘jonkie’ was onder de demonstranten. "Het was die dagen en nachten een mooi avontuur met, helaas, een trieste afloop. Een heel klein deeltje van die herinnering heb ik gebruikt in mijn dit jaar verschenen roman Welkom thuis – daarin heeft de A27 trouwens veertien rijbanen omdat het verhaal in de toekomst speelt. Een toekomst waarin de bomen inmiddels wraak hebben genomen op de auto’s, zoals hoofdpersoon Harmen Turksma, woonachtig in Argentinië, ontdekt" 

Klik voor meer info over hem en een fragment uit zijn nieuwe boek door naar Mijn Amelisweerd.  

Op "Mijn Amelisweerd" gaan we - gezien de positieve reacties op "Knevel & van den Brink" meer bijdragen plaatsen van mensen met herinneringen en beelden bij Amelisweerd! Dus heb je ook een mooi verhaal over jouw Amelisweerd, stuur deze dan aan Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

 
Kijk het Amelisweerd/A27-debat bij Knevel & van den Brink terug

Jan Korff bij Knevel en van den BrinkOp donderdag 8 augustus waren Jan Korff de Gidts en VVD-Kamerlid Ton Elias te gast bij Knevel en van den Brink. Onderwerp was Amelisweerd en de verbreding van de A27. Zij debatteerden over zin en onzin van meer asfalt, af en toe bijgestaan door Freek de Jonge en sportjournalist Edwin Winkels. Als 20-jarige heeft Winkels tijdens de "Slag om Amelisweerd' nog boomhutten gebouwd als protest tegen de aanleg van de Rijksweg 27. "Amelisweerd is niet zomaar een stukje bos... Er is ooit een onderbeen geamputeerd van Amelisweerd; nu denken ze - dan doen we het bovenbeen er ook maar even bij", aldus Winkels.

Bekijk de belangrijkste fragmenten van het debat terug via de website van de Kracht van Utrecht.  

Jan Korff de Gidts lichtte vanuit de Kracht van Utrecht toe welke feiten en trends de verbreding overbodig maken; er staan geen files in Amelisweerd, de A27 door Amelisweerd staat echt niet in de File top 50 van Rijkswaterstaat. Groeiscenario's laten vanwege de crisis ook geen groei van de automobiliteit zien; jongeren zijn heel anders gaan denken over de status van de auto. 

En Amelisweerd is een uniek natuurmonument en cultureel erfgoed, dat we te danken hebben aan Lodewijk Napoleon. Natuur heel dicht bij de stad, 200 jaar oud. Met oude bomen 40 meter hoog.

"Oude bomen zijn als sterren, met oud licht, die geheimen bevatten"

(Vrij naar Ingmar Heytze, Utrechts stadsdichter - "Zolang je maar begrijpt dat oude muren oude sterren zijn: licht op leeftijd, eeuwen onderweg. Zolang je meer geheimen kent dan je verraadt. Zolang je altijd weg wilt, maar nooit gaat." Zie artikel op dnu.nu)


Conclusie van Jan:  

 • 1 Miljard besteden aan een probleem dat niet bestaat ?! 
 • Investeer wel in een slim tram-treinnetwerk voor de Randstad net zoals in Groot Parijs. 
 • Bevorder actieve en gezonde mobiliteit met een doorfietsnetwerk in de stadregio. 
 • En voer 80 km/uur in op de snelwegen langs alle grote steden, voor een gezonder milieu en een hogere verkeersveiligheid.
 
Korff de Gidts in debat met Kamerlid Ton Elias bij Knevel en van den Brink

kvdb logoDonderdag 8 augustus is Jan Korff de Gidts (Kracht van Utrecht & Vrienden van Amelisweerd) te gast bij het televisieprogramma Knevel en van den Brink. Korff de Gidts gaat met VVD-Kamerlid Ton Elias (woordvoerder verkeer en vervoer) in debat over de kwestie A27 en Amelisweerd.

Knevel en van den Brink sturen in de serie "Het werkbezoek van..." Kamerleden naar plekken waar ze een stevige mening over hebben. In het geval van Ton Elias is dat natuurlijk landgoed Amelisweerd bij de A27, die Elias graag verbreed ziet naar twee maal zeven rijstroken. Elias en Korff de Gidts zullen elkaar eerst tijdens een wandeling in het bos ontmoeten. 's Avonds volgt dan het debat over zin en onzin van verbreding en de waarde van Amelisweerd. 

De uitzending is op donderdag 8 augustus om 23.00 uur op Nederland 1. 

Tips

Meepraten en reageren kan via Twitter (@jankdg en hashtags #kvdb #amelisweerd), de Facebook-pagina's van de Vrienden van Amelisweerd en Knevel en van den Brink en via ons e-mailadres

U kunt de uitzending ook bijwonen. Reserveren en meer info daarover vind u hier


 
Kinderen en Amelisweerd

Amelisweerd wordt nog steeds bedreigd. De coalitie van VVD en PvdA wil de plannen voor de verbreding van de A27 nog steeds doorzetten...

Gaat het weer om een paar struiken?

Wat is voor u de waarde van zulke prachtige natuur en groene weiden, vlakbij onze stad?

Al meer dan veertig jaar zeggen we: Begin bij het begin. Breng kinderen van jongs af aan liefde en lef bij voor de natuur.  

Bekijk dit o zo simpele Youtube-filmje van Groen Cement (de e.v.t. advertentie kunt u overslaan): 


Belangstelling? 

Mail ons via Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken en meld je belangstelling - Kinderen en Amelisweerd. 

Of meld je aan voor onze Nieuwsbrief via de Contact pagina. 

 
Informatieavond op woensdag 3 juli over beheer van de landgoederen

Stay Okay in RhijnauwenOp woensdag 3 juli houdt de gemeente een informatieavond voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen op de Utrechtse landgoederen. Iedereen is van harte welkom van 19.30 tot 21.00 uur bij de Stayokay a.d. Rhijnauwenselaan 14b in Bunnik.

Tijdens deze avond wordt u op de hoogte gebracht van de beheerwerkzaamheden op Amelisweerd en Rhijnauwen die inmiddels zijn afgerond en de werkzaamheden die nog op de planning staan. Daarnaast wordt het voorlopig ontwerp van de tuin van landhuis Amelisweerd gepresenteerd. De gemeente hoort graag uw reactie op de plannen. 

Lees hier ons artikel "Nieuwe beheerplannen: zorgen over ecologische waarde, tuinontwerp Oud Amelisweerd en beperkte inspraak" naar aanleiding van eerdere informatieavonden over het beheer van de landgoederen (maart 2013). 

Voor vragen over de informatieavond kunt u terecht bij Wijkbureau Oost via Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken of tel. 020—286 00 00. 

Bekijk de uitnodiging of surf naar utrecht.nl/landgoederen voor meer info. 

 
Succesvolle klusdag op 't Vogelnest in Rhijnauwen

Kinderopvang het Vogelnest in RhijnauwenTwintig vrijwilligers en kinderen staken zaterdag 24 mei de handen uit de mouwen tijdens de klusdag bij kinderopvang 't Vogelnest. Blij verrast waren de coördinatoren, meneer en mevrouw Vierbergen. Het was zeker een mooie opkomst, met dank aan de inzet van Margreet Markerink en een oproep in onze nieuws-brief. Speeltoestellen werden hersteld, het terrein schoongemaakt, onderhoud gepleegd aan het gebouw, teveel om op te noemen. Dankzij Aart van Atelier Totem zijn wielen gelast en de karren en kruiwagens gerepareerd. De kleuters genieten weer volop!

Komend najaar wordt een tweede klusdag georganiseerd. Heeft u belangstelling of kent u wellicht andere geïnteresseerden? Neem dan contact op met Margreet Markerink (06 2899 0822) of Janny Vierbergen (030 2881 087). 

't Vogelnest

Het "Vogelnest" is een speelplek voor kleuters (groep 1 en 2) in Amelisweerd / Rhijnauwen (zie googlemaps). Het gebouw en terrein in het bos worden al dertig jaar beheerd door het echtpaar Vierbergen uit Utrecht. In lente, zomer en herfst beleven kleuters van Utrechtse scholen er de super-bos-speel-dag van hun leven... 

Tijdens de viering van 40 jaar Vrienden van Amelisweerd kwamen we toevallig in contact met mevrouw Vierbergen. We vroegen haar hoe we het Vogelnest voor de toekomst en onze Utrechtse kleuters kunnen behouden. Vandaar de klusdag, want er is genoeg te doen, zeiden we tegen elkaar. 

Namens Margreet en Janny, bedankt allemaal!

Jan Korff de Gidts, voorzitter Vrienden van Amelisweerd

 
Ecoloog Bert Maes over de waarde van Amelisweerd

Bert Maes is als ecoloog al jaren verbonden aan de landgoederen Oud- en Nieuw Amelisweerd. Vanuit zijn adviesbureau schreef hij talloze rapporten over de ecologie en cultuurhistorische waarde van de landgoederen Rhijnauwen en Amelisweerd (zie onze downloadpagina). In deze korte video vertelt hij over de waarde van het Markiezenbos naast de A27 in Nieuw Amelisweerd. Dat het bos er ietwat rommelig uitziet, wil niet zeggen dat het ecologisch niet waardevol is.

Qua cultuurhistorie is de Sneeuwklokjeslaan dwars door het Markiezenbos van grote waarde; helaas heeft beheerder Rijkswaterstaat het laatste deel bij de A27 verwaarloosd. Mocht het ooit tot een verbreding komen, dan zul je Bert een aantal jaren niet meer in het bos zien... Maar zover komt het volgens hem niet. Mensen zijn verstandig genoeg om tot een alternatief te komen...


Meer video's vindt u op het Youtubekanaal en het Videoblog van de Kracht van Utrecht.


 
Aorta rondleiding over Amelisweerd en Open Monumentendag

Autobandenbehang van Marieke BolhuisZaterdag 11 mei organiseert Architectuurmuseum Aorta een rondleiding over landgoed Amelisweerd. Aorta-gids Robbert Jongerius vertelt over de ontwikkelingen op de landgoederen aan de hand van diverse tijdlagen en toont wat daarvan nog zichtbaar is. Cultuurlandschap, historische gebeurtenissen en de recente ontwikkelingen bij de A27 komen allemaal aan bod. De wandeling begint om 14.00 uur bij de ingang van Museum Oud Amelisweerd en duurt anderhalf uur. U dient zich aan te melden via de website van Aorta

Open Monumentendag bij Museum Oud Amelisweerd

Twee weken later op zaterdag 25 mei  kunt u weer terecht bij Museum Oud Amelisweerd tijdens de Open Monumentendag. Het museum gaat pas in het najaar open, maar deze zaterdag kunt u alvast een kijkje nemen. Misschien is het vermaarde autobandenbehang van kunstenares Marieke Bolhuis dan al te zien. Het behang diende als protest tegen de aanleg van de A27 en hing in 1992 in landhuis Oud Amelisweerd. Afgelopen weken is een deel van het behang terug naar Oud Amelisweerd verhuisd vanaf Kasteel Eerde, waar het behang al die tijd is bewaard. 

Zaterdag 25 mei van 10.00 tot 17.00 uur geeft het MOA rondleidingen over de restauratie van het landhuis en het beroemde Chinese behang. Deelname is gratis. Aanmelden is wel noodzakelijk. Stuur daarvoor een e-mail aan Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Bekijk ook dit voorproefje van het vernieuwde Museum Oud Amelisweerd.

 
Amelisweerd in Beeld - Winnaars fotowedstrijd 2013

Begin 2013 hebben we de fotowedstrijd Amelisweerd in Beeld georganiseerd. Inzenders stuurden meer dan 200 beelden van de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. Begin april wees een deskundige jury de winnaars aan. Fotograaf Rob Huibers, kunstenares Heleen Schoorl en amateurfotograaf Frans Soeterbroek hebben gekeken naar de zeggingskracht van de foto's en de zichtbare, voelbare relatie met het gebied Amelisweerd & Rhijnauwen. Uiteraard zijn de technische aspecten ook meegewogen. 

Krachtige natuurbeelden

Het merendeel van de ingezonden beelden zijn foto's van de natuur, vaak krachtige beelden van de schoonheid van Amelisweerd en Rhijnauwen. Opvallend was wel de afwezigheid van mensen, terwijl de landgoederen zo'n anderhalf miljoen bezoekers per jaar trekken. De winnende foto van Ans Stevens toont Kasteel Rhijnauwen aan de Kromme Rijn in de vroege ochtend, een "spektakelstuk waar ieder moment de spelers uit de mist kunnen opdoemen", zo schrijft de jury. Een zekere winnaar. 

Lees verder...

Mocht u beelden van of verhalen over Amelisweerd en Rhijnauwen met ons willen delen, stuur ze dan op naar Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken . Ingezonden verhalen en foto's publiceren wij in onze rubriek Mijn Amelisweerd

 
Klusdag 25 mei bij kinderopvang Het Vogelnest in Rhijnauwen

Vogelnest Rhijnauwen_300Wellicht heb je op een van de wandelingen over Landgoed Amelisweerd dit uniek stukje natuur en speelplek al een keer gezien: Het Vogelnest, een kinder- en dagopvang aan de Rhijnauwenselaan nr. 9 in Bunnik (t.o. Fort Rhijnauwen). Midden op het landgoed, naast de speelweide, in de bossen.

Bijna 50 jaar bestaat deze bijzondere natuur-speelplek al. Het biedt speelruimte aan basisscholen, in het bijzonder voor kleuters. Sinds ruim 30 jaar ligt het beheer ervan in handen van een bevlogen echtpaar. Jaar in jaar uit verzorgen zij al het onderhoud van deze mini-natuur-speeltuin. En daar zit heel veel werk in: de houten speeltoestellen en speelkarretjes onderhouden, het huis schilderen, ruiten repareren, het hek om het terrein herstellen, takken snoeien, de zandbak aanvullen en meer van dit soort klussen... In overleg met de beheerders is het idee ontstaan om vrijwilligers te zoeken, die het leuk vinden om een keer de handen uit de mouwen te steken. Daarom organiseren wij een klusdag!

Zaterdag 25 mei vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar en vanaf 9.30 uur gaan we aan de slag. Graag opgeven als je mee zou willen doen. Heb je interesse, of wil je meer info: stuur een e-mail aan Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

We zullen het werk op Het Vogelnest in beeld houden op onze website.

 
Informatie-avond over beheerprojecten in Amelisweerd en Rhijnauwen

Woensdagavond 17 april is de volgende informatiebijeenkomst over de landgoederen, georganiseerd door de gemeente Utrecht. Onderwerp zijn de diverse beheerprojecten in uitvoering op Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen.

Zowel dit jaar als in 2014 zullen diverse projecten uitgevoerd worden, op basis van de Toekomstvisie. In deze bijeenkomst kunt u uw mening laten horen. Na een korte introductie in de Stay Okay in Bunnik volgt ditmaal een rondgang per fiets met beheerder Joop Spaans. 

Meer info: zie de uitnodiging en utrecht.nl/landgoederen

Tijd: woensdag 17 april van 19.00 tot 20.30 uur.
Plaats: Stay Okay, Rhijnauwenselaan 14b, Bunnik.
NB: Neem een fiets mee. 

 
Manifestatie Amelisweerd 7 april 2013 - Weg met de asfaltplannen

Zondag 7 april op landgoed Oud Amelisweerd vond onze manifestatie "Asfaltplannen? De boom in!" plaats. Ruim 1800 mensen waren aanwezig om te protesteren tegen verbreding van de A27 ten koste van bos, bewoners en (niet vergeten) onze portemonnaie. We hebben de asfaltplannen de boom in gehesen...

Amelisweerd in de landelijke schijnwerpers

Het was een prachtige middag met voor- en achteraf veel aandacht van de pers. De reacties op twitter en facebook van politici en bewoners zijn niet te tellen. Utrechtse raadsleden waren volop aanwezig, wethouders Mirjam de Rijk en Frits Lintmeijer, maar ook Kamerleden Eshter Ouwehand (PvdD) en Paulus Jansen (SP) en vanuit het Europarlement Bas Eickhout (GL). PvdA Utrecht staat volledig achter ons. 

Lees de toespraak die Jos Kloppenborg uitsprak namens Vrienden van Amelisweerd en de Kracht van Utrecht.

Dit is misschien voor u ook het moment voor een donatie aan de Vrienden van Amelisweerd. U kunt ons financieel steunen via banknummer 405 65 70 tnv "penningmeester van Aktie Amelisweerd" te Utrecht. Bij voorbaat dank!

Met dank aan...

Met veel dank aan iedereen die aan deze dag heeft bijgedragen: alle bewoners van Utrecht, Bunnik en omstreken die aanwezig waren, alle aanwezige politici voor hun steunbetuigingen, Eco-Move Houten voor de verkeersregelaars (geweldig gedaan), Milieucentrum Utrecht voor de faciliteiten en spreekstalmeester Roland Pereboom, Museum Oud Amelisweerd voor de gastvrijheid, De Veldkeuken voor de koffie en asfaltkoekjes, de boomklimmers van Groenfront, iedereen die ik vergeet te noemen en, last but not least, alle vrijwilligers van de Vrienden van Amelisweerd en burgerinitiatief De Kracht van Utrecht.

Op het videoblog van de Kracht van Utrecht vindt u een viertal video's met uitgebreide impressies van de manifestatie. 


 
Manifestatie: Kom Zondag 7 april 14 uur naar Oud-Amelisweerd!


Update:   Lees het gezamenlijke persbericht van de betrokken Utrechtse groepen

En luister naar deze aanmoediging van Carice van Houten

Loesje_Amelisweerd


Op maandag 8 april wil Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu, de asfaltering van Amelisweerd snel door de Tweede Kamer drukken. Zij wil een verbreding van de A27 door Amelisweerd tot 14 banen! Terwijl er in Amelisweerd nooit files zijn of zullen komen. Zij wil nu besluiten 1000 miljoen euro uit te geven aan meer asfalt, waar wij schone lucht en stilte wensen.


Asfaltplannen? De boom in!

Wij Utrechters & Bunnikers roepen Tweedekamer & Kabinet op

 • Geen onnodig asfalt aan te leggen met autoverkeer-aantrekkende werking
 • Ons unieke natuur- en recreatiegebied te respecteren
 • Voor onze economie meer spoor, tram en fietsvoorzieningen aan te leggen
 • Met de gemeente Utrecht samen te werken om ons leefmilieu te verbeteren 

Kom allemaal zondag 7 april, 14.00 uur naar Landhuis Oud Amelisweerd

Vragen van ons, praktische info, niet vergeten:

 • We hebben megafoons nodig. Wie gaat er ons een (paar) brengen, liefst met bruikbare batterijen, op het Milieucentrum (Oudegracht 60) of zondag om 13.00 uur bij de Veldkeuken. Graag je naam, (mail)adres en tel. nr. erop vermelden.
 • Laat ons je slogans weten. 
 • Neem iets groens mee om mee te zwaaien.
 • Kom zoveel mogelijk te voet, per fiets, bus, kano of roeiboot. Amelisweerd is uitstekend bereikbaar, maar er zijn weinig parkeerplaatsen.
 • Kom niet met de auto; het aantal parkeerplaatsen is beperkt. 
 • Het Landhuis / Museum Oud Amelisweerd is dit weekend open tot 17.00 uur en het bos tot zonsondergang. Er is dus altijd wat te zien!
 • Gooi in Amelisweerd niets op de grond en breng je goede humeur mee!

Contact: Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Download de flyer 
« BeginVorige12345VolgendeEinde »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Who's Online

We hebben 60 gasten online

Amelisweerd is waardevol

Foto's Amelisweerd

Vrienden op Facebook

VVA_Facebook