Home
Amelisweerd manifestatie: Geslaagde ode aan 596 bomen en verzet

Op 24 september 1982, 35 jaar geleden, sneuvelden bijna 600 bomen voor de aanleg van de A27 door Amelisweerd. Nu dreigen voor de verbreding van de A27 opnieuw circa 800 bomen aan west- en oostzijde van de bak gekapt te worden. Weer een enorme aanslag op ons geliefde Amelisweerd.

Daarom hield de Kerngroep Ring Utrecht afgelopen zondag 24 september een manifestatie in Amelisweerd: een ode aan de bomen en het geliefde bos, vol muziek, zang en poëzie. Er waren veel muziekoptredens, kransleggingen, gedichten, verhalen over hoe het 35 jaar geleden tijdens de aanleg van de A27 ging en hoe de strijd om Amelisweerd er nu uitziet. Een viering van oud verzet, maar juist ook van het nieuwe en groeiende verzet tegen snelwegplannen als die door Amelisweerd. 

Een bijzondere dag in Amelisweerd

Het was een prachtige middag zondag! In grote getalen kwamen jullie Amelisweerd liefhebbers kijken naar de optredens van o.a. Vincent Bijlo, Anna Fernhout, Cees Grimbergen en orkest Tutti Saxi. Fijn dat jullie er met zoveel waren! Met dank aan Vincent Bijlo voor zijn grote bijdrage aan het programma, alle artiesten, Milieucentrum Utrecht voor hun onmisbare bijdrage en natuurlijk iedereen van de Kerngroep Ring Utrecht voor de organisatie en het initiatief.  

Foto's en video van de manifestatie

Bekijk hieronder de mooie foto's en een video van het bomen-strijdlied "Els, Eik, Es, Iep, Beuk, Berk" van Vincent Bijlo en Anna Fernhout, met op zingende zaag Sophie de Rijk. Scroll naar beneden of klik op een foto of video. Of klik hier voor een ruime video-impressie van de manifestatie, gemaakt door Hans Blieb.  

Foto's en video: Olivier Beens en (waar vermeld) Cor van Angelen.

Unieke link naar dit artikel


 
It's happening again

Kom naar Amelisweerd, zondag 24 september...


Link naar dit item 
 
Manifestatie Amelisweerd zondag 24 september

Een poëtische ode aan de bomen van Amelisweerd

8 september 2017

Op 24 september 1982, 35 jaar geleden, sneuvelden bijna 600 bomen voor de aanleg van de A27 door Amelisweerd. Nu dreigen voor de verbreding van de A27 opnieuw circa 800 bomen aan west- en oostzijde van de bak gekapt te worden. Weer een enorme aanslag op ons geliefde Amelisweerd. De Kerngroep Ring Utrecht organiseert daarom op zondag 24 september een manifestatie in Amelisweerd: een ode aan de bomen en het geliefde bos, vol muziek, zang en poëzie. 

Manifestatie in Amelisweerd 24 september 2017

Bomenherdenking en viering van groeiend verzet

 • Met Vincent Bijlo, Cees Grimbergen en anderen. 
 • Een poëtisch evenement vol muziek en zang.
 • Locatie: weiland naast het Markiezenbos aan de Koningsweg: Neem bij de ingang van Nieuw Amelisweerd (fietsenstalling) het wandelpad naar rechts.
 • Datum/tijd: zondag 24 september van 16.00 tot 18.00 uur. Start programma om 16.30 uur. 

Laat het niet opnieuw gebeuren! Kom 24 september naar ons Amelisweerd. Kijk voor actuele informatie over het programma op de website van de Kerngroep Ring Utrecht.

Geen boomkap maar oplossingen die wél werken

Het vorige kabinet wil de komende acht jaar weer kilometers nieuw asfalt neerleggen. Volgens ons is dat een “oplossing” die niet werkt, en dat bij €1,2 miljard aan kosten. Ook levert het acht jaar lang extra files en overlast op tijdens de aanleg. Opnieuw dreigt er een waardevol stuk van het bos van Amelisweerd opgeofferd te worden, een landgoed waar elk jaar 1 miljoen inwoners uit de regio genieten van groen en rust. Maar zover is het nog niet.

Regio wil échte oplossing voor bereikbaarheid en leefbaarheid

Wij en vele bewoners uit stad en regio Utrecht willen dat de €1,2 miljard wordt uitgegeven aan échte mobiliteitsoplossingen. Wij vragen het nieuwe kabinet om het besluit voor de verbreding uit te stellen. Werk in de vrijkomende tijd aan de alternatieven, zoals een veel beter fietspadennetwerk in de hele regio - ook voor snelle e-fietsen - en de hoogst noodzakelijke uitbreiding van het ov-netwerk. En waarom niet eindelijk eens een effectief prijsbeleid voor mobiliteit invoeren? 

Want extra asfalt bij steden neerleggen werkt niet. Daar zijn de verkeerskundigen het over eens. Nieuw asfalt trekt namelijk meer verkeer aan. Hierdoor verstoppen de toe- en afritten naar de stad en de wegen in de stad zelf nog verder. Enkele files worden opgelost, maar op andere plekken zullen er juist nieuwe files ontstaan. Meer auto’s in en langs de stad zorgen ook voor meer luchtvervuiling en verergering van ons klimaatprobleem. Meer asfalt is een achterhaalde oplossing.

Geeft Utrecht lucht!

Wij roepen de Kamer en het nieuwe kabinet op om Utrecht lucht te geven. Investeer in oplossingen die passen bij de ambitie van Utrecht om een groene en gezonde regio te worden!

Meer informatie over de verbreding en alle argumenten vind je bij de Kerngroep Ring Utrecht en op de website van de Kracht van Utrecht.

--

Heb je (pers) vragen? Stuur ons een e-mail of neem contact op met de Kerngroep Ring Utrecht.

Download ook de flyer

Link naar dit artikel 

 

 
Fête de la Nature Amelisweerd: zondag 21 mei op het Vogelnest

Het is weer tijd voor ons jaarlijkse natuurfeest op natuurspeelplaats Het Vogelnest! Zondag 21 mei kunnen kinderen weer de boom in en genieten van de bijzondere natuurspeelplaats. Maar ook voor volwassenen is het natuurfeest de moeite waard. Zet 21 mei alvast in je agenda. 

Het was vorig jaar een prachtig evenement, vooral ook dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Heb je zin om dit jaar (weer) mee te helpen? Heb je een idee voor excursie/activiteit? Of wil je meehelpen met op- en of afbouw of een van de vele activiteiten? Dan horen we graag van je. Mail dan Marcel Clewits en geef aan wat jij zou willen bijdragen. 

Bekijk het voorlopige programma en verslagen/foto's/video's van vorige edities via De Fête de la Nature Amelisweerd website. Toegang tot het terrein van Het Vogelnest is gratis. Een kaart voor vijf activiteiten (zoals boomklimmen, vuur maken, workshops, enzovoort) kost €5,-. Locatie: Het Vogelnest, Rhijnauwenselaan 9A in Bunnik (tegenover de ingang van Fort Rhijnauwen, dichtbij het theehuis). 

Hieronder de aftermovie van editie 2016 en andere filmpjes van Fête de la Nature Amelisweerd. Zie je de 21e! 

Fête de la Nature Amelisweerd op Het Vogelnest:

Link naar dit artikel
 
Onafhankelijk onderzoek: uitstel verbreding A27 beste optie

Persbericht Kerngroep Ring Utrecht: Geef breed gedragen alternatieven een kans

Onderzoek van het economisch adviesbureau Decisio toont aan dat uitstel van verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27) nog altijd zinvol is. Dit onderzoek in opdracht van de Kerngroep Ring Utrecht, een samenwerkingsverband van Utrechtse bewoners- en milieu-organisaties, is mogelijk gemaakt door een crowdfundingsactie waarin 1496 Utrechtse bewoners in korte tijd zo’n €40.000 bijeen wisten te brengen.

Mede aan de hand van dit onderzoek doet de Kerngroep een dringend beroep op de Tweede Kamer en een eventueel nieuw kabinet om tijdig over te gaan tot het onderzoek van alternatieve oplossingen, die niet uitgaan van de 1,2 miljard kostende verbreding tot 2x7 rijstroken.

Maatschappelijke kosten/baten analyse

In 2014 heeft het economisch adviesbureau Decisio in een onderzoek de kosten en baten van de verbreding in kaart gebracht. De uitkomst van deze maatschappelijke kosten/baten analyse (MKBA) was dat de voorgestelde verbreding alleen bij hoge economische groei rendabel zou zijn. Decisio heeft in opdracht van de Kerngroep Ring Utrecht in een quick scan onderzocht of deze uitkomst nog altijd relevant is. Een complicatie daarbij zijn nieuwe rekenvoorschriften van twijfelachtige waarde, die om onduidelijke redenen inmiddels zijn opgelegd door het ministerie van I&M. Het ene voorschrift is dat de overheid de komende eeuw 0% rente krijgt op geld op de bank. Dan is geld uitgeven goedkoper dan geld reserveren.

Het tweede dubieuze voorschrift stelt dat er van moet worden uitgegaan dat er na 2030 helemaal geen investeringen in het Rijkswegennet meer worden gedaan. Omdat de congestie dan in het hele land zou toenemen, draagt de verbreding in Utrecht dan meer bij aan het reduceren van files elders in het land. Dan worden de baten groter.

Wordt voor deze twijfelachtige aannames gecorrigeerd, dan blijken de uitkomsten van de MKBA vergelijkbaar met de eerdere MKBA uit 2014.

Alternatieven

De conclusie is dan ook net als in 2014 dat het beter is om de verbreding uit te stellen tot er meer helderheid is over komende ontwikkelingen. Uitstellen is nodig en mogelijk. Tegelijkertijd wordt het tijd om alternatieve oplossingen te onderzoeken. Inmiddels hebben Provinciale Staten een motie aangenomen, die bij het Rijk pleit voor een regionale schaalsprong voor openbaar vervoer en fiets. De Kerngroep pleit voor een breed gedragen regionale mobiliteitsaanpak waarin deze mogelijkheden als uitgangspunt kunnen dienen.

Meer over het onderzoek

Lees de uitleg bij het onderzoek van Decisio via de website van de Kerngroep Ring Utrecht. Daar is ook het onderzoek zelf te vinden.


Raadsbijeenkomst over onderzoek donderdag 30 maart

Aanstaande donderdagavond 30 maart is er een raadsinformatiebijeenkomst in de raadzaal van het (oude) Stadhuis. Daarin zullen diverse sprekers te horen zijn over het onafhankelijke onderzoek van de Kerngroep Ring Utrecht.

Op de raadsinformatiebijeenkomst zal onderzoeksbureau Decisio de inhoud van het onderzoek presenteren. De Kerngroep geeft een toelichting op de inhoud van haar beroep bij de Raad van State. Iedereen is van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. Tijd: 21.00 tot 22.30 uur. Locatie: Oude Stadhuis, raadzaal.

--

Persbericht Kerngroep Ring Utrecht - 27 maart 2017 


Link naar dit artikel
 
Beroepschrift tegen tracébesluit verbreding A12/A27 ingediend bij Raad van State

Cover rapport verkeersprognosesUtrechtse bewoners, verenigd in de Kerngroep Ring Utrecht, hebben op 2 maart beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht. 

De Kerngroep stelt dat er geen enkel voordeel is voor het verkeer en dat het slechts leidt tot verdergaande aantasting van het Utrechtse woon- en leefklimaat en het landgoed Amelisweerd. Het Tracébesluit is juridisch slechts aanvaardbaar als nut en noodzaak van deze 1,2 miljard euro kostende ingreep onweerlegbaar is bewezen.

Volgens de Kerngroep is dat niet het geval, zo stelt zij in het Beroepschrift. Daarnaast zal uitvoering van de verbreding gedurende acht jaar voor enorme bouw- en vooral verkeersoverlast zorgen aan de gehele oostkant van Utrecht, en is de voorgestelde ecologische compensatie volstrekt onvoldoende.

Tot het jaar 2030 heeft verbreding zeker geen nut

De minister motiveert het project Ring Utrecht met de argumenten van betere doorstroming en bereikbaarheid. Het bouwtraject wordt door ingenieurs als zeer omvangrijk en risicovol beschouwd en zal tot 2026 de doorstroming en bereikbaarheid negatief beïnvloeden. Tevens gaan de verkeersmodellen waarop de minister zich baseert, ervan uit dat aanpassingen aan het hoofdwegennet de reistijd zullen verbeteren.

Een gedetailleerde analyse toont echter aan dat in stedelijke regio’s meer dan de helft van het reistijdverlies in 2021 binnen de stad geleden wordt. Uitbreiding van het hoofdwegennet pakt slechts 30% van het probleem aan, dus veruit het grootste deel ​niet. Integendeel, door de verkeersaantrekkende werking van uitbreiding neemt het reistijdverlies in de stad nog verder toe.

Na het jaar 2030: 29 seconden te lang in de file zónder verbreding

De minister rechtvaardigt de kostbare ingreep met een besparing van 9 minuten reistijd in de jaren na 2030. Zij baseert zich hierbij op voorspellingen uit 2006. Bij zorgvuldige bestudering van de stukken van de minister blijkt dit reistijdverlies door actualisering van de WLO-groeiscenario’s nog slechts minder dan 1 minuut te zijn, en dan nog alleen maar in de ochtendspits. En nog steeds pas in de jaren ná 2030.

Aanvullende berekeningen van de KRU tonen aan dat dit reistijdverlies daarbij slechts 29 seconden boven de norm ligt, omdat Rijkswaterstaat niet de verplichte “Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte” uit 2012 als norm neemt, maar de verouderde Nota Mobiliteit.

Met minder dan 1 minuut reistijdverlies, en amper 29 seconden boven de norm, is volgens de Kerngroep het drijfzand onder het Tracébesluit compleet. Zij kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat het hier gaat om een prestigeproject waarbij om politieke redenen wordt vastgehouden aan achterhaalde opvattingen op het gebied van fileaanpak.

Bewoners in beroep tegen de schade

Uitvoering heeft ernstige consequenties voor de leefbaarheid voor ruim 100.000 mensen aan de oostkant van Utrecht: acht jaar bouw- en verkeersoverlast, verdere verslechtering van de luchtkwaliteit gedurende de bouw en daarna. Nog meer geluidsoverlast – de minister is al jaren verplicht het verkeerslawaai te verminderen, maar maakt de aanpak afhankelijk van dit omstreden Tracébesluit. Dit betekent zeker negen jaar extra uitstel van geluidsmaatregelen.

De verkeerseffecten zullen merkbaar zijn in de gehele stad. In Amelisweerd worden honderden bomen gekapt om plaats te maken voor asfalt en autoverkeer. Het verkeerslawaai komt nog verder het gebied in, de stilte wordt nog zeldzamer. Uitvoering van het plan houdt belangrijke risico’s in voor de kwetsbare folieconstructie, die tussen Lunetten en Amelisweerd de rijksweg tegen het grondwater moet beschermen. Scheuren van het folie betekent kans op onbereikbaarheid voor verkeer, maar ook kans op een grote verstoring van de waterhuishouding in Amelisweerd. De natuurschade zal dan nóg groter worden.

Lees / download het Beroepschrift en meer informatie via deze link.

Link naar dit artikel
 
Bea Groen, onze gewaardeerde collega en Amelisweerd liefhebber, is overleden...

Eind januari is onverwacht overleden, onze gewaardeerde collega Bea Groen. Zij was een vaste strijder voor bescherming en behoud van de waardevolle Utrechtse landgoederen.

Nog geen maand geleden organiseerde zij een succesvolle actie in het door haar geliefde Markiezenbos van Amelisweerd, om de gevolgen van de verbreding van de A27 inzichtelijk te maken.

Ze volgde de ontwikkelingen op Amelisweerd en Rhijnauwen nauwgezet en schreef daar regelmatig over op de website en Facebookpagina van de Vrienden. Dat ging vaak over serieuze zaken als boomkap en beheerplannen, maar het konden ook kleine observaties zijn: de eerste bloeiende sneeuwklokjes, een bijzondere paddenstoel of Amelisweerd gedompeld in winterse rijp. 

Ze heeft door de jaren heen diverse rondleidingen verzorgd en lezingen gegeven. Waar wij als Vrienden van Amelisweerd bezig waren met de natuur en cultuur van de landgoederen, en de bescherming tegen alle bedreigingen, zorgde zij voor verdieping door de historie van de landgoederen te tonen. Tijdens haar excursies en lezingen, gaf zij de bewoners van Amelisweerd en Rhijnauwen door de eeuwen heen een gezicht. 

Bea Groen tijdens haar boekpresentatie in 2015

Vanuit Bea's expertise over ecologie en geschiedenis van de Utrechtse landgoederen, schreef zij in eigen beheer het boek 'Amelisweerd & Rhijnauwen | Wandelen en verkennen van heden en verleden' (Bea Groen, 2015). Het boek kreeg een nominatie voor de Ithaka-prijs, een waardering voor publicaties over landgoederen en cultuurgroen erfgoed. Zij was daar bijzonder trots op. In het boek wist Bea de bijzondere natuur van de landgoederen en haar bewoners op een mooie en unieke manier te verbinden. Zij heeft daarmee een waardevolle bijdrage geleverd aan het behoud van de Utrechtse landgoederen. 

Maandag 6 februari is Bea gecremeerd. Het afscheid was een eerbetoon waarin alle facetten van haar bestaan en van haar passie, kennis en toewijding op veel gebieden bijeen kwamen. Wij zullen die passie, kennis en toewijding blijven herinneren en haar waardevolle inbreng missen. 

--

Vrienden van Amelisweerd, 6 februari 2017

Foto's: (boven) Bea op de Dag van Amelisweerd 2014, die zij mede organiseerde en (onder) tijdens de presentatie van haar boek 'Amelisweerd & Rhijnauwen' op 28 november 2015. 

Link naar dit artikel
 
Bewoners tonen effecten van verbrede A27 op Markiezenbos Amelisweerd

Zondagmiddag 8 januari 2017 hebben bewoners linten gespannen in het Markiezenbos van Amelisweerd, om de enorme impact van de verbreding van de A27 te laten zien.

De linten hangen op 25 meter aan beiden kanten van de A27, de ruimte waarbinnen bomen gekapt of aangetast worden. Mogelijk sneuvelen er (op termijn) ook bomen buiten deze zone.

Grote impact op het bos

John Buitink (Kerngroep Ring Utrecht) en Bea Groen (Vrienden van Amelisweerd) gaven belangstellenden een rondleiding door het Markiezenbos om een en ander uit te leggen. Zij lieten de oude bomen in dit bosgedeelte zien, lichtten de effecten toe op bijvoorbeeld de grondwaterstand en gingen in op het zgn. 'dak op de bak'. Dit is een betonnen plaat van 249 meter lang, die over de verbrede A27 komt te liggen.

De plaat, die een paar meter hoger komt te liggen dan het bos, zal geen bomen kunnen dragen, en is dus op geen enkele manier een compensatie voor boomkap. Ook moet er nog een helling worden ontworpen om het hoogteverschil te kunnen overbruggen.

In zijn inleiding gaf John Buitink aan dat verbreding tégen een rechterlijke uitspraak uit de jaren 80 indruist. Daarin is namelijk vastgelegd dat de A27 niet breder mag zijn dan de huidige betonnen bak. In de video zie je een impressie van de middag en de rondleiding, die begon met een kranslegging in het Markiezenbos: Voor meer dan 700 bomen, laat ze niet vallen!


Link naar dit artikel
 
Zondagmiddag 8 januari: kom kijken naar de effecten van verbreding A27

De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) brengt zondagmiddag 8 januari de boomkap in het Markiezenbos van Amelisweerd in beeld.

- Zondag 8 januari van 13.00 tot 16.00 uur

- Locatie: Amelisweerd bij het Koningsweg viaduct naast de A27 (bij kruispunt Koningsweg-Mereveldseweg het bos in bij de fietsenrekken)

Hoeveel is twee keer 25 meter bos?

Donderdag 19 januari a.s. publiceert minister Schultz van Haegen (VVD) het Tracébesluit Ring Utrecht. Dat betekent een verbreding van de A27 tot 14/15 rijstroken en opnieuw grootschalige kap in Amelisweerd. Om iedereen te laten zien wat de plannen inhouden, visualiseert de KRU komende zondag, 8 januari, de voorgenomen vernietiging van het bos. Vanaf 13:00 uur is voor iedereen te zien wat de kap en aantasting van 25 meter bos aan weerszijden van de huidige weg betekent.

Zondagmiddag vanaf 13.00u in het Markiezenbos

Kom komende zondag kijken bij de Koningsweg en zie hoe langs de A27 minstens 600 bomen moeten verdwijnen voor de verbreding. Aanwezige vrijwilligers geven tussen 13.00 en 16.00 uur ‘s middags meer informatie over de plannen. Zie ook de website van de KRU, en deel het Facebook evenement met je vrienden/buren/kennissen

 

Link naar dit artikel
 
Crowdfundingsactie 15 tegen 14 tegen verbreding A27 Amelisweerd

logo 15 tegen 14 crowdfundingsactie

Bewoners uit Utrecht zijn een crowdfundingactie begonnen. Doel is om onderzoek en juridische stappen tegen de verbredingsplannen van de A12 en A27 te kunnen financieren. Voor een succesvol beroep tegen het Tracébesluit (het definitieve plan) is een extra, onafhankelijk onderzoek en financiering van alle juridische stappen noodzaak. 

De bewoners hebben zich verenigd in de Kerngroep Ring Utrecht, waar naast (leden van) de Kracht van Utrecht en Vrienden van Amelisweerd diverse bewonersgroepen en natuur- en milieuorganisaties bij betrokken zijn. Doelbedrag is €30.000. Met nog een maand te gaan is ongeveer 60% daarvan al binnen. Doneren kan hier.

Het onderzoek zal ingaan op de onderbouwing van het verbredingsplan. Minister Schultz gebruikt achterhaalde cijfers over de groei van het autoverkeer uit 2006 en zelfs nog ouder. Met de groeicijfers uit 2015 berekend, zou het dure plan volstrekt onrendabel zijn. Het definitieve plan, het Tracébesluit, wordt zeer binnenkort verwacht, in ieder geval vóór de verkiezingen.

15 tegen 14: Doneer €15 of meer tegen 14 banen

Met een bedrag van €30.000 laat de Kerngroep Ring Utrecht een onafhankelijk ingenieursbureau gedegen onderzoek doen op basis van de meest actuele cijfers. De voorspellingen van het CPB en ons eigen cijfermatige onderzoek wijzen er al op dat het geen zin heeft om de weg te verbreden (ook verkeerskundig niet). Door een jarenlange actieve lobby bij bestuurders en politici weten wij dat de politieke stemming in Den Haag rijp is voor deze omslag: Gebruik het gezond verstand en zet in op eenvoudige, doeltreffende alternatieven. Naast dit onderzoek zijn er natuurlijk ook diverse juridische stappen, waarvoor financiering nodig is. 

Doneer en deel de actie! 

Laat duidelijk merken dat u geen verbreding wilt en help met uw donatie. Dit signaal is nét zo belangrijk als de uitkomst van het onderzoek. Het geeft politici nog meer reden om de minister terug te fluiten en haar de alternatieven serieus te laten onderzoeken. Stuur deze actie dus door aan zoveel mogelijk mensen.

Doneren kan via het crowdfundingsplatform Voor je Stadsie. Daar vindt u ook meer informatie over de crowdfunding zelf. Voor wie minder bekend is met de plannen: Op de website van de Kerngroep Ring Utrecht staan alle argumenten tégen verbreding op een toegankelijke manier uitgelegd. Of bekijk de uitleg van Vincent Bijlo hieronder.

Vincent Bijlo over de actie 15 tegen 14

Link naar dit artikel

 
Help mee de verbreding van de A27 tegen te houden!

Onderteken snel de petitie tegen verbreding en zegt het voort

Minister Schultz wil binnen enkele maanden een definitief besluit nemen over de verbreding van de Ring Utrecht. We willen de Tweede Kamer laten zien dat we die verbreding niet willen! Op 28 november wordt de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Dus teken de petitie en deel het met zoveel mogelijk van je vrienden. Deadline is zondag 27 november om 22.00 uur.

Waarom geen verbreding?:

 1. Er wordt opnieuw een flink stuk bos gekapt in Amelisweerd , het Krommerijngebied en langs de sportvelden in Maarschalkerweerd. Ook het natuurgebied achter de Botanische Tuinen en Park Voorveldse Polder moeten er aan geloven, en veel ander groen.
 2. Door de verbreding zullen de toe- en afritten en de stadswegen nog meer verstoppen dan nu. Je kunt de snelweg wel verbreden, maar in de stad is daar geen ruimte voor. Meer asfalt trekt alleen maar meer auto’s aan.
 3. Minstens 8 jaar lang overlast en extra files tijdens de bouwperiode.  Vooral bij Lunetten en in de omgeving van knooppunt Rijnsweerd, dat helemaal op de schop gaat. Denk aan herrie, 24/7 bouwen, lichtoverlast, files op snelweg en Waterlinieweg.
 4. De verbreding bij Lunetten is erg risicovol. Als het waterkerende folie onder de weg beschadigd raakt, loopt de weg onder. Gevolg: nog langere bouwtijd, meer overlast, herrie en nog meer extra files. De kosten lopen op. En de waterstand verandert, waardoor de overblijvende bomen in Amelisweerd ziek kunnen worden.
 5. Meer luchtvervuiling. Ook in sportpark Maarschalkerweerd, dat veel dichter bij de snelweg komt te liggen. De bosbuffer wordt daar gekapt.

Op maandag 28 november is de laatste belangrijke vergadering van de Tweede Kamer over mobiliteit voor de verkiezingen. Dan willen we de handtekeningen aanbieden. Dus help mee de verbreding tegen te houden en verspreid dit nieuws! 

Link naar dit artikel
 
Essensterfte op Amelisweerd en Rhijnauwen

Ook op de Utrechtse landgoederen is helaas sprake van essensterfte. De essentaksterfte is een ziekte die landelijk voorkomt. Het is een schimmelziekte die afstervende takken veroorzaakt. Bij een ernstige aantasting kan de boom afsterven. Vallende takken en bomen zijn natuurlijk gevaarlijk.

Boomkap

Verschillende essen langs het pad van de Vossegatsedijk naar de Uithof moeten worden gekapt. In totaal zullen er 250 sneuvelen. De essen zijn nu al te herkennen aan hun kale takken en hebben op hun stam een rode stip; zieke bomen die niet langs het pad staan blijven bewaard. Opvallend is dat er zieke essen naast gezonde staan. Dat biedt de hoop dat er resistente essen op de landgoederen staan die niet gekapt hoeven te worden. Dan blijven die mooie hoogopgaande bomen behouden voor de bossen en dat is fijn. Er staan immers zo'n 4000 essen in het bos en het zou een ramp zijn als ze allemaal zouden verdwijnen.

De gemeente meldt dat ze zowel op Amelisweerd en Rhijnauwen als in de stad zieke essen gaat kappen. Ook wordt vaak de ondergroei verwijderd om mogelijke besmetting of uitbreiding van de ziekte tegen te gaan.

Link naar dit artikel
 
Statencommissie kritisch over 80 km/uur op de Koningsweg

Huidige N411 (Koningsweg) bij Vechten (foto: Google Streetview)Op maandag 3 oktober besprak de Statencommissie voor Milieu, Mobiliteit en Economie (MME) het Realisatieplan voor de N411, ook wel bekend als de Koningsweg. Belangrijkste punten van discussie waren de maximum snelheid op de hoofdrijbaan en het gevaar van het landbouwverkeer op de parallelweg, die tevens een heel belangrijke fietsroute is. 

Er lijkt zich een meerderheid in de Staten af te tekenen voor het verplaatsen van het landbouwverkeer naar de hoofdrijbaan en het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 60 km/uur. Maandag 31 oktober volgt het debat in de Provinciale Staten. 

Bewonerspetitie

Bewoners langs de Koningsweg tussen Utrecht en Bunnik hebben onlangs in een bijna unaniem ondertekende petitie voor die snelheidsverlaging op de hoofdrijbaan gepleit. Een belangrijke reden daarvoor is dat bij die snelheid het zware bouw- en landbouwverkeer van de parallelweg naar de hoofdrijbaan kan worden verplaatst. Tijdens de commissievergadering hebben zowel de Vrienden van Amelisweerd als de Kracht van Utrecht dit pleidooi ondersteund. 

Toen vorig jaar Provinciale Staten een besluit namen over de reconstructie van de N411 is al besloten dat het deel tussen Vechten en Bunnik 60 km/uur zou worden. Het is eigenlijk symboolpolitiek dat nu voor het stukje van anderhalve kilometer tussen Utrecht en Vechten een maximum snelheid van 80 km/uur geldt. Dat is nu juist het deel waar het fietsverkeer het drukst is en fietsers de meeste last hebben van zwaar landbouwverkeer. Dat landbouwverkeer mag bovendien volgend jaar landelijk 40 km/uur rijden. 

Geen noordelijk fietspad

Mede op initiatief van de Vrienden en de Kracht van Utrecht hebben Provinciale Staten vorig jaar besloten geen noordelijk fietspad door het Markiezenbos van Nieuw Amelisweerd aan te leggen. Wij zijn niet helemaal tevreden over de oplossing van de oversteek bij Vechten en Oud-Amelisweerd, waar een fietstunneltje ook voor de hand had gelegen. Verlaging van de maximumsnelheid is in elk geval weer een stap in de goede richting. Op maandag 31 oktober nemen Provinciale Staten een besluit.

Jos Kloppenborg 
Link naar dit artikel
 
Wegverharding voor Dwarslaan in Oud-Amelisweerd

Dwarslaan op Oud-Amelisweerd (Bea Groen)De laatste weken heeft de gemeente Utrecht aangekondigd om de Dwarslaan onder handen te gaan nemen. Dit is de laan die vanaf de ernstig beschadigde brug bij Museum Oud Amelisweerd rechtsaf leidt naar boerderij De Zonnewijzer.

Aanvankelijk was het plan om deze laan te asfalteren, maar e-mails vanuit de Vrienden van Amelisweerd en het Buurtschap hebben tot een verandering van plannen geleid. 

De weg wordt nu verstevigd. Er komen houten palen langs en een halfverhard pad ernaast voor voetgangers. Ook hier kan de gemeente Utrecht ons niet echt enthousiast voor krijgen, al is het dan geen asfalt. Immers, de aanleg maakt meer (en sneller) gemotoriseerd verkeer mogelijk op het landgoed.

Trapeziumbos open voor fietsers?

Wij hebben ook gehoord dat de gemeente de lanen in het Trapeziumbos (het bos achter het museum) open wil stellen voor fietsers en langs alle lanen voetpaden wil aanleggen. Dat betekent dat je hier niet meer rustig kunt lopen zonder toerfietsers om je heen. Het is vreemd dat er in de stad voetgangersgebieden zijn, terwijl ze in Amelisweerd - een Rijksmonument uit de achttiende eeuw - verdwijnen. De Vrienden hopen dat meer mensen zich tegen deze ontwikkeling keren. 

Foto: de Dwarslaan gezien in de richting van boerderij De Zonnewijzer. (foto: Bea Groen) 


Link naar dit artikel
 
Kerngroep Ring Utrecht zienswijze over verbreding A27 A12

A27 na verbreding (bron: Rijkswaterstaat)

'MOBilisation for the Environment' heeft mede namens een groot aantal organisaties en belanghebbenden een zienswijze ingediend over het Ontwerp Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12. De Kerngroep Ring Utrecht heeft de zienswijze mede ondertekend en mede helpen opstellen. 

De Kerngroep Ring Utrecht bestaat uit de Vrienden van Amelisweerd (Vereniging Aktie Amelisweerd) en een aantal bewonersorganisaties, waaronder Laat Lunetten Niet Stikken, Werkgroep A27 Voordorp, Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd en bewoners uit Hoograven. De Kerngroep wordt ondersteund door de Kracht van Utrecht, Milieucentrum Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht.

Achterhaalde oplossingen

Het Ontwerp Tracébesluit biedt achterhaalde oplossingen voor een problematiek, die niet bestaat. Ook het Ministerie van I&M toont in recente teksten een begin van besef dat meer asfalt geen eigentijdse oplossing is. Slimme vormen van mobiliteit komen steeds nadrukkelijker in beeld en de combinatie fiets+trein is al jaren - waar het gaat om verplaatsingen - het enige vervoersysteem dat groei vertoont.
Klimaatbeleid

Plannen zoals verbreding van de A12 en A27 houden op geen enkele wijze rekening met de zeer forse opgave op het gebied van klimaatbeleid, die logisch voortvloeit uit de zogenaamde Urgenda uitspraak en de ondertekening van het recente Parijse Klimaatakkoord. Het voorliggende Ontwerp Tracébesluit houdt op geen enkele manier rekening met deze forse beleidswijziging. 

De zienswijze bevat de volgende punten:

 • Verzoek aan de Minister om alsnog in te gaan op de conclusie uit de officiele MKBA (maatschappelijke kostenbatenanalyse) dat het uitstellen (of afstellen) van het project de meest logische optie is; 
 • Nut en noodzaak worden verantwoord met verkeersmodellen die niet door een onafhankelijke partij zijn opgesteld. De toegepaste verkeersmodellen gaan uit van zwaar overschatte congesties en reistijden in 2030. Zij gaan uit van verouderde en onrealistisch hoge groeiscenario's en congestiewaarden. De gebruikte verkeersmodellen zijn bovendien onderling niet consistent;
 • WOB-verzoek tot levering van de gebruikte verkeersmodellen en de bijbehorende berekeningen (input- en output-waarden);
 • Externe veiligheid en folierisico bij overkapping zijn onvoldoende beschouwd. Effecten van veranderde waterhuishouding zijn onvoldoende beschouwd;
 • Luchtkwaliteit;
 • Natuur (EHS, Amelisweerd, compensatie EHS, boscompensatie, soorten, Natura 2000, stikstofdepositie op beoordeelde natuurmonumenten);
 • Geluidsoverlast, bouwhinder en overige zaken.

--

Lees verder in de zienswijze (in PDF)


Unieke URL
 
Tegen verbreding A27: infoavond 31 mei, demonstratie 5 juni

De geplande verbreding van de Ring Utrecht is een ramp voor Utrecht. De negatieve effecten op de stad Utrecht en de waardevolle natuurgebieden in de regio zijn te groot, vinden bewoners- en milieuorganisaties. 

Daarom organiseert de Kerngroep Ring Utrecht op 31 mei een informatie-avond, over hoe je bezwaar kunt maken en welke argumenten daarbij belangrijk zijn.

Wat vertelt Rijkswaterstaat ons niet? Tijdens deze informatieavond krijg je belangrijke informatie over de planstudie Ring Utrecht, belangrijk voor het indienen van een officiële zienswijze (dat kan t/m 20 juni). Wat kun je zelf doen? Met een intermezzo van cabaretier Vincent Bijlo. 

Infoavond 31 mei

Plaats en tijd: dinsdag 31 mei om 20.00 uur in Het Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15.

Presentator: Elisabeth van den Hoogen

Programma: beknopte presentaties, vragenrondes, discussies en marktkramen met mensen van de Kerngroep Ring Utrecht en een intermezzo van Vincent Bijlo.

Manifestatie in Lunetten op 5 juni: Stop verbreding Ring!

En op zondagmiddag 5 juni is er een grote demonstratie / manifestatie in Lunetten tegen de verbredingsplannen. Kom met zijn allen, nodig buren uit en laat je zien en horen! 

Tijd: 13.00 tot 14.30 uur.

Locatie is op het grasveld naast het fietspad "Tussen de Rails" bij station Utrecht Lunetten (bij het station onder de sporen door). 

Waarom zijn bewoners en milieu-organisaties tegen de verbreding:

 • Nut en noodzaak zijn niet onderbouwd
 • Nieuwe aanslag op Amelisweerd
 • Meer herrie en roet in Lunetten, Voordorp en Rijnsweerd
 • Grote uitvoeringsrisico’s door de folieconstructie bij Lunetten
 • Acht jaar lang bouw- en verkeersoverlast

De toekomst bestaat niet uit meer doelloos asfalt, maar uit het inzetten op fiets, openbaar vervoer, en slimme mobiliteit! Er zijn betere, duurzamere en goedkopere oplossingen voor een goede bereikbaarheid van de stad Utrecht.

--

Kijk op www.snelwegen-utrecht.nl voor de gevolgen en alternatieven, alle info over de Ring Utrecht verbreding. 

Volg de Kerngroep op Facebook en deel de evenementen met je Facebook-vrienden. 

Unieke url
 
Kom naar Het Vogelnest: Fête de la Nature

Fete de la NatureVandaag is het zo ver: Fête de la Nature op natuurspeelplaats Het Vogelnest, bij fort Rhijnauwen. Bunniks wethouder Rob Zakee opent het feest om 13.00 uur.

De hele middag kun je genieten tijdens vele activiteiten, van excursies en rondleidingen tot circus, boomklimmen en wandelen met de wandelcoach.

Het is een festival voor jong en oud, maar vooral gericht op jonge kinderen en hun ouders. Bekijk het programma op Het Vogelnest en het programma bij de buren

Activiteiten tussen 13.00 en 17.00 - voor ieder wat wils

Vorig jaar was het Fête de la Nature een enorm succes, mede dankzij het prachtige weer (nu wat minder), maar ook dankzij allerlei leuke en spannende attracties. Ook dit jaar kan er naast vele andere activiteiten naar hartenlust in bomen worden geklommen, is er kindercircus en zijn er workshops voor heksen en tovenaars in spé. Er zijn diverse excursies, o.a. met landgoedbeheerder Hermen van de Wardt en veldbioloog Peter Jan Keizer.

Vergeet niet het programma bij onze vele buren. Je kunt mee op vleermuisexcursie op Fort Rhijnauwen, de boerin van boerderij de Zonnewijzer helpen of een rondleiding volgen bij museum Het MOA. 

 
Bewoners en organisaties als Kerngroep Ring Utrecht tegen A2x7 verbreding

Utrechtse bewoners-, natuur- en milieuorganisaties werken nauw samen in hun verzet tegen de verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27). De organisaties zullen samen bezwaren indienen en anderen stimuleren om dat ook te doen, onder andere rond de informatieavonden van Rijkswaterstaat. Ze richten samen de Stichting Kerngroep Ring Utrecht (KRU) op.

Vrienden van Amelisweerd, Kracht van Utrecht, Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd, Werkgroep A27 Voordorp en Laat Lunetten Niet Stikken formaliseren met deze stichting hun lang bestaande intensieve samenwerking. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Milieucentrum Utrecht (MCU) ondersteunen de samenwerking.

Lees alles over de planstudie Ring Utrecht op www.snelwegen-utrecht.nl

Infoavond dinsdag 17 mei in Lunetten

De eerste informatieavond van Rijkswaterstaat is op dinsdag 17 mei in Lunetten (Aristo Accomodaties, Brennerbaan 150) tussen 16.30 en 20.30 uur. Bij de NMU meer informatie hierover.

Aantasting natuur en leefomgeving is te groot

De Kerngroep Ring Utrecht vindt de plannen voor de verbreding van de snelwegen te ingrijpend op de korte én op de lange termijn. Het begint al met bouwoverlast, hoge uitvoeringsrisico’s en 8 jaar verkeerschaos. Opnieuw wordt Amelisweerd gekapt en andere natuur aangetast. De luchtkwaliteit neemt af en de geluidsoverlast neemt toe. Na de aanleg lopen stad en Uithof dicht met files. In vogelvlucht de argumenten:

 • Hoge bouwtechnische risico’s in de foliebak bij Lunetten; hoge kosten zonder rendement.
 • Het plan lost de files tijdens de spits in stad en regio niet op, maar laat die op sommige plekken juist toenemen. Bovendien: binnen de stad kun je niet verbreden en door de enorme verkeersaanzuigende werking van snelwegverbreding loopt het daar vast.
 • Per saldo neemt de verkeersveiligheid af, volgens het MKBA onderzoek van Decisio. Buiten de Ring neemt het verkeer namelijk toe door de verbreding, met meer files door ongelukken en incidenten als gevolg (met ook weer terugslag op de Ring).
 • Opnieuw wordt bos gekapt in Amelisweerd en rond de Kromme Rijn en het ecosysteem vernield. In totaal worden 13 voetbalvelden aan Ecologische Hoofdstructuur vernield (het totale oppervlakte aan bomen/bos dat verdwijnt is een veelvoud hiervan). De wettelijke natuurcompensatie is nog niet eens rond.
 • Geluidshinder en luchtverontreiniging nemen toe; gezondheidsklachten nemen toe. Er is onvoldoende compensatie voor aantasting van het leefklimaat.
 • Er zal 6 tot 8 jaar bouwoverlast zijn met kans op uitloop; minstens 6-8 jaar verkeerschaos dus ten gevolge van bouwwerkzaamheden.

Lees verder: reacties van betrokkenen
 
Vrienden van Amelisweerd organiseren zondag 8 mei actieve wandeling naar bedreigd bosgedeelte

Ree langs de A27 in het MarkiezenbosZondag 8 mei a.s. vertrekken de Vrienden van Amelisweerd om 14.00 uur voor een actieve wandeling door het bos naar het gebied waar de snelweg A27 verbreed dreigt te worden. De start van de wandeling is bij De Veldkeuken in Oud-Amelisweerd.

Download en deel de flyer

Aanleiding voor deze wandeling is de aankondiging van minister Schultz van Haegen, dat vanaf 10 mei 2016 het Ontwerp Tracébesluit voor de Ring Utrecht ter visie ligt. U zult de stukken op 10 mei kunnen vinden op de website ikgaverder.nl

Grootschalige boomkap voor onzinnige wegverbreding

Het Rijk wil de A27 verbreden tot 2x7 rijstroken. Dit betekent de kap van honderden bomen en een verdere aantasting van Amelisweerd. Tijdens de wandeling wordt ieder bijgepraat over de gevolgen van de verbreding en alle mogelijkheden om de besluitvorming te beïnvloeden.

Meer informatie is te vinden op deze website en www.krachtvanutrecht-initiatief.nl

Op 12 mei is er om 19.30 uur een Raadsinformatiebijeenkomst op het stadhuis over de Groene Verbinding (zie agenda). Met Groene Verbinding wordt het voorgestelde “dak op de bak” bedoeld, een aangekleed betonnen doekje voor het bloeden van Amelisweerd. 

Foto: Bij een verbrede A27 zou deze ree hier op asfalt staan (foto: Bea Groen)
Unieke url
 
Fête de la Nature 2016 op Het Vogelnest 22 mei

Zondag 22 mei is het weer zo ver. Andermaal vindt in het Vogelnest, de natuurspeelplek in Rhijnauwen, het Fête de la Nature plaats. Het is een festival voor jong en oud, maar vooral gericht op jonge kinderen en hun ouders.

Groot succes op Het Vogelnest in 2015

Vorig jaar was het Fête de la Nature een enorm succes, mede dankzij het prachtige weer, maar ook dankzij allerlei leuke en spannende attracties. Ook dit jaar kan er naast vele andere activiteiten naar hartelust in bomen worden geklommen, is er kindercircus en zijn er workshops voor heksen en tovenaars in spé. Binnenkort meer over het programma. Zet de datum alvast in je agenda en bekijk nog eens de foto's en filmpjes van vorig jaar (ook handig voor het opdoen van inspiratie voor te organiseren activiteiten). 

Vrijwilligers gezocht! Voorpret en voorbereiding op 20 april

Wat hebben we vorig jaar een mooi evenement neergezet met zijn allen! Dit jaar willen we dat weer doen, dit lukt alleen dankzij de inzet van vrijwillligers. Heb je zin om dit jaar (weer) mee te helpen? Heb je een idee voor excursie of activiteit? Of wil je (weer) meehelpen met op- en of afbouw of een van de vele activiteiten? Dan horen we graag van je. Het lijkt ons leuk om gezamenlijk een aftrap te doen op Het Vogelnest op woensdagavond 20 april, vanaf 20.00 uur bij ons op Het Vogelnest. 

Kan je woensdagavond niet, maar wil je wel bijdragen? Mail ons via  Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken en geef aan wat jij zou willen bijdragen of bel met Marcel Clewits (06 181 93 381) of Barbe Messing (06 153 83 810).

Wij hopen jullie te zien of van jullie te horen, zodat we er weer een prachtig Fête van kunnen maken! 

unieke url
 
De N411, Amelisweerd en Vechten verdienen meer!

Kom naar de  inloopavond over de N411 plannen op dinsdag 12 april

De provincie Utrecht is al langere tijd bezig met plannen om de verkeersveiligheid op de provinciale weg Utrecht - Bunnik, de N411, te verbeteren. Op dinsdagavond 12 april presenteert de provincie hun plan op een inloopavond bij restaurant Vroeg van 19.30 - 21.30 uur. De provincie stelt dat de verkeerskundige kant van het plan, dus hoe de onveiligheid wordt opgelost, vastligt en nu alleen nog meegedacht kan worden over het inrichtingsplan (de aankleding).

Buurtschap Amelisweerd - Rhijnauwen en de Vrienden van Amelisweerd vragen zich ernstig af of het huidige plan voor een grootstedelijke kruising tussen Oud-Amelisweerd en Vechten met een zeer rigoureuze bomenkap (bijna alle bomen moeten weg) wel in verhouding staat tot de door de provincie veronderstelde verbetering van de veiligheid.

De Buurtschap en De Vrienden zijn van mening dat het combineren van al het verkeer op de kruising en op de (parallel)wegen naar de kruising, leidt tot nieuwe, zeer onveilige situaties voor juist de kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit hebben zij op 14 maart jl. toegelicht in een brief aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. 

Kom meepraten op 12 april in Restaurant Vroeg

De Buurtschap en De Vrienden vinden dat nu ingezet moet worden op eenvoudige maatregelen zoals het verlagen van de snelheid (waardoor ook het landbouwverkeer niet langer op de parallelweg hoeft), het eventueel plaatsen van extra verkeerslichten en een auto-te-gast-straat door Vechten. Daarna kan samen gezocht worden naar veilige, integrale en duurzame oplossingen waarbij het kleinschalige karakter van het landschap en de cultuurhistorische en ecologische waarden van de landgoederen Amelisweerd – Rhijnauwen die toch al zo onder druk staan, versterkt worden. Juist dit gebied vormt de toegangspoort tot de Kromme Rijnstreek en verdient een veilig, zorgvuldig en integraal plan met behoud van de toeristische aantrekkelijkheid.

Wij roepen iedereen op om dinsdag 12 april de plannen te bekijken tussen 19.30  - 21.30 uur Restaurant Vroeg, Achterdijk 1, Bunnik en mee te denken over een betere oplossing.

--

Anneke Visscher - Buurtschap Amelisweerd Rhijnauwen en Jos Kloppenborg - Vrienden van Amelisweerd

Lees ook de brief van Jos Kloppenborg en Anneke Visscher (Buurtschap Amelisweerd - Rhijnauwen) aan de Statencommissie en Gedeputeerde Staten.

Lees de inbreng van Jos Kloppenborg over de N411 tijdens de Statencommissie vergadering van 04 april 2016

Illustratie: de oprijlaan van Vechten naar Oud Amelisweerd op een kaart uit 1808 

Unieke url
 
Roeibaan en andere plannen rond de Utrechtse landgoederen

Mogelijke roeibaan locatie bij De UithofKomt er (g)een roeibaan?

In de pers circuleren af en toe geruchten als zou er aan de zuidkant van De Uithof een 100 meter brede en meer dan twee kilometer lange roeibaan komen. Die zou dan vrijwel het hele weidegebied tussen Amelisweerd, Rhijnauwen en De Uithof met water vullen, plus dat er nog wegen langs moeten worden aangelegd en clubhuizen en botenloodsen gebouwd. 

Iedereen die wel eens langs de Uithof fietst of wandelt, moet het opgevallen zijn dat hier vooral hoogbouw staat. Het Utrecht Science Park doet haar uiterste best om een zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de ruimte. De weilanden zijn in gebruik bij de faculteit Diergeneeskunde. Het ongeveer 800 jaar oude slotenpatroon geeft richting aan de smalle wegen die dit ecologisch waardevolle gebied doorkruisen.

Het zou weinig zinvol zijn wanneer dertig hectare bijzondere en dure grond onder water zou worden gezet voor enkele roeiverenigingen, terwijl de Universiteit juist een educatieve en geen recreatieve functie heeft. Ook zou de beheersing van de waterstand in het gebied ernstig worden bemoeilijkt.

De Vrienden van Amelisweerd willen meedenken over hoe Amelisweerd, Rhijnauwen en De Uithof beter op elkaar kunnen worden betrokken, en hoe de omgeving van het Utrecht Science Park in landschappelijk opzicht versterkt kan worden.

Bezorgdheid over gemeentelijke plannen

De Vrienden van Amelisweerd hebben hun bezorgdheid uitgesproken over de vele plannen die vanuit de gemeentelijke 'projectleiding Amelisweerd' via landschapsarchitecten zijn ontwikkeld. Wij vinden dat de plannen erg focussen op overbodige ingrepen: een nieuw 'pleintje' hier en daar in het bos, nieuwe paden erbij, nieuwe doorkijkjes, brede grasborders langs de lanen, nieuwe 'historische' hekken, nieuwe 'artistieke' bruggen, allemaal elementen waar niemand om heeft gevraagd en waarvan wij nog steeds niet weten wat ze allemaal kosten.

Wij hebben hierover tweemaal een brief gestuurd naar de wethouder en hopen binnenkort een antwoord van Cees Geldof te krijgen. 

Wel zijn wij er gelukkig mee dat hiaten in oude rijen laanbomen zullen worden aangevuld en dat de gemeente zich bewust is van het belang van de landgoederen voor de inwoners van de omringende gebieden. Iedereen houdt van de eeuwenoude sfeer op de landgoederen, de fotogenieke ligging langs de Kromme Rijn, de mengeling van landhuizen, boerderijen, bossen en weilanden met wat horeca erbij. Het is juist deze romantische en natuurlijke sfeer die aantrekkelijk is in dit verder zo verstedelijkte gebied en die bewaard en bewaakt moet blijven.

Koningsweg en A27

Aan de randen van Amelisweerd en Rhijnauwen wordt ook veel gepland. Zo denkt de Provincie Utrecht na over verbeteringen met betrekking tot de N411, de weg tussen Bunnik en Utrecht (Koningsweg). Vooral de ‘afslag’ naar Oud Amelisweerd, in combinatie met bushaltes en parkeerplaatsen, bezorgt iedereen veel hoofdbrekens. Huidige voorstellen laten op de parallelweg een korte menging zien van fietsers, voetgangers en autoverkeer, wat weinig wenselijk is.

De Vrienden van Amelisweerd hebben in overleg met de Buurtschap Amelisweerd enkele alternatieven ontwikkeld en wachten nu op nieuwe voorstellen vanuit de Provincie. 

Rijkswaterstaat is nog steeds bezig de verbreding van de A27 voor te bereiden. Zo zoeken ze naar mogelijkheden voor compensatie voor al het bos dat aan weerszijden van de weg gekapt zou worden. Aangezien het om zeer waardevol bos gaat, zit daar een vermenigvuldigingsfactor op, zodat er zo’n 11 hectare bos zou moeten worden aangelegd. Maar dat valt niet mee in een overvolle regio! Amelisweerd en Rhijnauwen zijn Rijksmonumenten en tussen Fort Rhijnauwen en Fort Vechten loopt een deel van de Waterlinieroute die straks Wereld Cultureel Erfgoed wordt.

Gelukkig weten de Vrienden van Amelisweerd een uitstekende oplossing: de A27 niet verbreden, maar juist zorgen dat de overlast van deze snelweg afneemt voor zowel de inwoners van Utrecht Oost als van de bezoekers van de landgoederen. Onder andere is meer/beter openbaar vervoer hard nodig!  

Tekst: Bea Groen 
unieke url
 
Voorjaarsexcursie op zondag 3 april

Engelse Werk Op zondag 3 april om 11.00 uur ’s morgens vertrekt vanaf het Museum Oud Amelisweerd de traditionele voorjaarsexcursie van de Vrienden van Amelisweerd, geleid door Bea Groen, de schrijfster van ‘Amelisweerd & Rhijnauwen, wandelen en verkennen van heden en verleden’ (2015).

Naast informatie over alles dat groeit en bloeit, geven we een overzicht van alle plannen en projecten op en rond de landgoederen. 

Stinzenplanten volop in bloei

Op Nieuw Amelisweerd staan alweer veel stinzenplanten in bloei. Sneeuwklokjes maken witte parelveldjes in het Achterbos en hier en daar zijn narcissen te zien en een enkel blauw druifje. De Italiaanse aronskelken komen al boven de grond uit met hun grillige bladeren en in het Hoge Bos zijn de kraailook en de daslook weer te zien. 

Waar je in het voorjaar iets minder op rekent, is de enorme activiteit van groot materieel dat zich door het bos perst, over de kleine bruggetjes heen, en dat bezig is met wat de gemeente Utrecht 'groot onderhoud' noemt. Zo zijn de waterwegen in het Engelse Werk nu uitgediept en valt het te hopen dat de vissen deze smalle rivierarmen zullen gaan verkennen. Veel ondergroei is weggehaald. Hopelijk komt er een goed voorjaar met veel zon en regen, zodat bomen en struiken zo snel mogelijk weer voor een groene natuurlijke sfeer in het bos kunnen zorgen.

--

Voor de excursie vragen we een bijdrage van € 3,00 per volwassene. 

Zondag 3 april, start om 11.00 uur bij Museum Oud Amelisweerd.

unieke url
 
Een ernstige aantasting van het karakter van Amelisweerd

Sluipenderwijs wordt de bijzondere waarde van de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen onherstelbaar aangetast. De eigenaar, de gemeente Utrecht, trekt twee en een half miljoen euro uit voor de landgoederen en onlangs heeft de Provincie Utrecht een subsidie voor dit historische natuurgebied gegeven van zeven ton aan de gemeente.

De gemeente Utrecht heeft plannen voor het besteden van al dit geld, maar geeft geen inzicht in de begroting waardoor het onduidelijk blijft hoeveel geld naar welk onderdeel gaat en hoeveel er al besteed is. Tijdens informatieavonden worden door aanwezigen veel opmerkingen en verbeteringen aangedragen ten aanzien van deze plannen. Daarvan lijken een aantal overgenomen, maar de gemeente Utrecht geeft alleen de presentaties op de website weer, zonder heldere verslaglegging...

Voortdurend worden wij door verstrekkende plannen overvallen. Het meest duidelijk bleek dat bij de aanleg van de tuin voor het landhuis/Museum Oud Amelisweerd (MOA) en de plannen voor de koeienbrug bij Rhijnauwen. Die laatste is, ook dankzij de bezwaren vanuit Bunnik en een interventie vanuit de Utrechtse gemeenteraad tegengehouden. Helaas is dit niet gebeurd bij de tuin van Oud Amelisweerd, die nu een platgewalst voorplein is geworden. Prachtig dat er een mooie expositieruimte als MOA is gekomen, maar Amelisweerd is meer dan een voortuin.


Oud Amelisweerd voor en na de veranderingen

Onze zorg ten aanzien van de huidige plannen (zie o.a. de plannen voor het Engelse Werk en Slingerbos) richt zich vooral op onderstaande 6 punten:

1. De verharding (of half verharding) van zandpaden. De huidige paden zijn juist geliefd en worden opgezocht door wandelaars en hardlopers vanwege de zachte, natuurlijke ondergrond. Om de verharding te realiseren moeten tonnen Duitse hardsteen worden vermalen en aangevoerd.

2. Het veranderen van kronkelpaden die door de eeuwen heen op organische wijze hun bijzondere karakter hebben ontwikkeld; het verplaatsen van de oude houten trap waardoor het heuveltje in het Engelse Werk tweemaal wordt aangetast.

3. Het plaatsen van opvallende stalen designbruggen; deze zijn te zien op de site en in de Nieuwsbrief van de landgoederen.

4. Het dunnen van begroeiing waardoor recreanten elkaar meer gaan zien in het bos dat nu juist beschutting en privacy biedt.

5. Het heuveltje aan de Domlaan wordt verkleind waardoor zeldzame stinzenplanten worden verwijderd.

6. Het gevaar bestaat dat de hier genoemde veranderingen zullen plaatsvinden met inzet van zwaar materieel waardoor kwetsbare bomen en planten zullen worden aangetast.

Het lijkt erop dat eerder de financiële mogelijkheden – de subsidiemachine – leidend zijn in plaats van de natuurlijke en recreatieve belangen. Hiermee gaat langzaam maar zeker de unieke schoonheid van dit prachtige landschap en recreatiegebied dichtbij de stad verloren en wordt het een gewoon modern park in plaats van een cultuurhistorisch en ecologisch waardevol parkbos. In de bijlage (zie pdf) laten we enkele veranderingen zien die dit jaar al zonder werkelijke inspraak zijn doorgevoerd en waarvan het helder is dat zij een aantasting vormen van het landgoed.

Met goede hoop voor het behoud van het eeuwenoude karakter van de landgoederen,

Hilde Backus, Emma van den Dool, Bea Groen, Haro Kits, Liesbeth Paardekooper, Jos Kloppenborg
Vrienden van Amelisweerd Utrecht, 23 december 2015
 

Unieke URL
 
« BeginVorige12345VolgendeEinde »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Who's Online

We hebben 65 gasten online

Amelisweerd is waardevol

Foto's Amelisweerd

Vrienden op Facebook

VVA_Facebook